Visa allt om HEADLINE i Jönköping AB
Visa allt om HEADLINE i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 677 663 691 673 566 564 515 649 591 525
Övrig omsättning - - 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 -10 46 37 -17 -1 18 -10 -11 -27
Resultat efter finansnetto 21 -11 46 36 -17 -1 18 -10 -11 -27
Årets resultat 17 -11 36 29 -17 -2 15 -10 -11 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 8 11
Omsättningstillgångar 240 214 236 204 170 210 202 180 200 217
Tillgångar 240 214 236 204 170 210 204 184 208 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 164 175 139 110 127 129 114 124 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 50 61 65 60 83 75 70 84 94
Skulder och eget kapital 240 214 236 204 170 210 204 184 208 228
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 210 195 185 182 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 325 325 299 274 206 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 117 125 118 109 92 93 86 82 80 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 677 663 704 673 566 564 515 649 591 525
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 677 663 691 673 566 564 515 649 591 525
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 460 421 398 305 313 288 280 270 262
Rörelseresultat, EBITDA 21 -10 46 37 -17 1 20 -6 -8 -24
Nettoomsättningförändring 2,11% -4,05% 2,67% 18,90% 0,35% 9,51% -20,65% 9,81% 12,57% -%
Du Pont-modellen 8,75% -4,67% 19,49% 18,14% -10,00% -0,48% 8,82% -5,43% -5,29% -11,84%
Vinstmarginal 3,10% -1,51% 6,66% 5,50% -3,00% -0,18% 3,50% -1,54% -1,86% -5,14%
Bruttovinstmarginal 88,04% 85,22% 83,50% 84,10% 75,44% 77,30% 81,36% 61,17% 66,50% 63,24%
Rörelsekapital/omsättning 26,74% 24,74% 25,33% 20,65% 19,43% 22,52% 24,66% 16,95% 19,63% 23,43%
Soliditet 75,42% 76,64% 74,15% 68,14% 64,71% 60,48% 63,24% 61,96% 59,62% 59,21%
Kassalikviditet 310,17% 262,00% 254,10% 184,62% 166,67% 181,93% 182,67% 122,86% 107,14% 140,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...