Visa allt om Uppsala Golf-Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 9 0 0 0 0 0 282
Övrig omsättning - 239 - - - 10 - - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -40 148 -33 -26 -37 -19 -34 -39 -6 6
Resultat efter finansnetto -40 149 -33 -26 -37 -19 -34 -46 -7 1
Årets resultat -40 149 -33 -26 -37 -19 -34 -46 -7 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 331 364 400 407 434 462 493 523
Omsättningstillgångar 468 508 30 30 47 48 50 51 67 70
Tillgångar 468 508 361 395 446 455 484 514 560 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 508 359 392 446 72 91 125 172 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 383 383 378 378 29
Kortfristiga skulder 0 0 2 2 0 0 10 10 10 386
Skulder och eget kapital 468 508 361 395 446 455 484 514 560 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 239 0 9 0 10 0 0 25 282
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -40 148 0 9 -2 9 -6 -9 24 44
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -6,58% -% -% -% -% -% 1,01%
Vinstmarginal -% -% -% -288,89% -% -% -% -% -% 2,13%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 311,11% -% -% -% -% -% -112,06%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,45% 99,24% 100,00% 15,82% 18,80% 24,32% 30,71% 30,19%
Kassalikviditet -% -% 1 500,00% 1 500,00% -% -% 500,00% 510,00% 670,00% 18,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...