Visa allt om Uppsala Golf-Center Aktiebolag
Visa allt om Uppsala Golf-Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 239 - - - 10 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -75 -40 148 -33 -26 -37 -19 -34 -39 -6
Resultat efter finansnetto -75 -40 149 -33 -26 -37 -19 -34 -46 -7
Årets resultat -75 -40 149 -33 -26 -37 -19 -34 -46 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 331 364 400 407 434 462 493
Omsättningstillgångar 408 468 508 30 30 47 48 50 51 67
Tillgångar 408 468 508 361 395 446 455 484 514 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 468 508 359 392 446 72 91 125 172
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 383 383 378 378
Kortfristiga skulder 15 0 0 2 2 0 0 10 10 10
Skulder och eget kapital 408 468 508 361 395 446 455 484 514 560
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 239 0 9 0 10 0 0 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -75 -40 148 0 9 -2 9 -6 -9 24
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -6,58% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -288,89% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 311,11% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,32% 100,00% 100,00% 99,45% 99,24% 100,00% 15,82% 18,80% 24,32% 30,71%
Kassalikviditet 2 720,00% -% -% 1 500,00% 1 500,00% -% -% 500,00% 510,00% 670,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...