Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Alfågeln

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 289 10 132 10 052 9 956 9 692 9 387 8 472 8 469 7 862 7 086
Övrig omsättning 2 3 1 3 639 211 2 089 5 - 890
Rörelseresultat (EBIT) -1 590 -875 696 1 119 969 -199 342 1 016 380 809
Resultat efter finansnetto -1 585 -859 762 1 197 1 014 -331 203 923 442 827
Årets resultat 1 532 -928 762 1 197 1 014 -331 203 923 442 827
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 562 26 376 28 456 29 257 30 891 32 709 34 389 35 479 36 103 29 850
Omsättningstillgångar 13 585 11 088 9 876 8 797 5 674 2 263 4 476 2 940 2 975 5 953
Tillgångar 39 147 37 464 38 332 38 054 36 565 34 972 38 865 38 419 39 078 35 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 699 34 167 35 529 34 766 33 570 32 556 32 887 32 684 31 761 31 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0
Kortfristiga skulder 3 350 3 297 2 803 3 288 2 995 2 416 2 978 2 735 4 317 4 484
Skulder och eget kapital 39 147 37 464 38 332 38 054 36 565 34 972 38 865 38 419 39 078 35 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 291 10 135 10 053 9 959 10 331 9 598 10 561 8 474 7 862 7 976
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 592 1 273 2 504 2 940 969 1 619 1 450 2 063 997 1 387
Nettoomsättningförändring 1,55% 0,80% 0,96% 2,72% 3,25% 10,80% 0,04% 7,72% 10,95% -%
Du Pont-modellen -4,05% -2,29% 2,00% 3,16% 2,78% -0,52% 0,92% 2,79% 1,24% 2,53%
Vinstmarginal -15,40% -8,48% 7,63% 12,07% 10,48% -1,94% 4,21% 12,67% 6,16% 12,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,93% -1,74% 30,56% 4,83% 1,68%
Rörelsekapital/omsättning 99,48% 76,89% 70,36% 55,33% 27,64% -1,63% 17,68% 2,42% -17,07% 20,73%
Soliditet 91,19% 91,20% 92,69% 91,36% 91,81% 93,09% 84,62% 85,07% 81,28% 87,48%
Kassalikviditet 405,52% 336,31% 352,34% 267,55% 189,45% 93,67% 150,30% 107,50% 68,91% 132,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...