Visa allt om Sten & Anläggning i Linköping Aktiebolag
Visa allt om Sten & Anläggning i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 20 055 20 998 25 050 24 283 24 037 21 015 23 599 19 797 22 167 16 306
Övrig omsättning - 87 556 285 271 551 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 695 311 2 225 1 332 1 221 610 1 707 663 967 201
Resultat efter finansnetto 695 299 2 203 1 285 1 149 592 1 690 642 913 74
Årets resultat 525 533 1 457 897 589 411 828 450 581 53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 009 5 134 5 906 4 829 5 233 4 132 1 762 1 807 2 257 3 370
Omsättningstillgångar 6 010 7 584 7 289 7 184 8 457 6 758 7 066 5 203 5 957 2 568
Tillgångar 11 018 12 718 13 194 12 013 13 690 10 890 8 829 7 010 8 214 5 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 614 5 089 4 756 3 499 3 002 2 414 2 503 1 874 1 624 799
Obeskattade reserver 1 000 1 000 1 400 1 100 1 100 750 750 200 200 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 589 1 571 1 565 1 523 1 891 2 105 200 200 575 2 501
Kortfristiga skulder 2 815 5 058 5 473 5 891 7 697 5 621 5 376 4 736 5 814 2 528
Skulder och eget kapital 11 018 12 718 13 194 12 013 13 690 10 890 8 829 7 010 8 214 5 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 521 548 329 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 658 6 645 7 851 7 252 7 320 7 058 7 387 6 534 7 509 5 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 496 2 180 2 398 2 454 2 036 2 439 2 707 2 400 2 760 2 275
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 400 0 500 200 200 0
Omsättning 20 055 21 085 25 606 24 568 24 308 21 566 23 599 19 797 22 167 16 306
Nyckeltal
Antal anställda 20 21 23 25 25 24 25 23 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 003 1 000 1 089 971 961 876 944 861 964 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 438 472 407 397 437 451 440 496 461
Rörelseresultat, EBITDA 2 742 1 458 3 676 2 571 2 340 1 074 2 317 1 133 1 607 541
Nettoomsättningförändring -4,49% -16,18% 3,16% 1,02% 14,38% -10,95% 19,20% -10,69% -% -%
Du Pont-modellen 6,34% 2,46% 17,03% 11,13% 8,93% 5,60% 19,33% 9,76% 12,08% 3,40%
Vinstmarginal 3,48% 1,49% 8,97% 5,51% 5,09% 2,90% 7,23% 3,46% 4,48% 1,24%
Bruttovinstmarginal 86,52% 81,38% 79,38% 78,05% 75,05% 82,91% 79,90% 78,05% 80,64% 78,03%
Rörelsekapital/omsättning 15,93% 12,03% 7,25% 5,32% 3,16% 5,41% 7,16% 2,36% 0,65% 0,25%
Soliditet 58,03% 46,15% 44,32% 35,88% 27,85% 27,24% 34,61% 28,79% 21,52% 14,78%
Kassalikviditet 211,58% 148,79% 132,23% 120,96% 109,02% 119,00% 130,23% 105,22% 100,65% 72,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...