Visa allt om OCTOPUS Fastighetskonsulter Aktiebolag
Visa allt om OCTOPUS Fastighetskonsulter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -14 -1 2 -5 -4 -3 -4 -8
Resultat efter finansnetto 53 21 85 110 -26 -24 -395 27 24 17
Årets resultat 15 7 79 65 -27 -32 -395 27 24 17
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 262 402 442 602 732 886 1 322 1 322 1 322
Omsättningstillgångar 588 415 340 355 293 692 723 682 832 732
Tillgångar 730 677 742 797 895 1 424 1 609 2 004 2 154 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 128 200 216 351 878 910 1 246 1 145 1 045
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 535 535 535 535 535 535 535 755 1 005 1 005
Kortfristiga skulder 52 14 6 46 9 11 163 3 3 3
Skulder och eget kapital 730 677 742 797 895 1 424 1 609 2 004 2 154 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 80 95 200 500 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -14 -1 2 -5 -4 -3 -4 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,59% 18,91% 26,95% 27,10% 39,22% 61,66% 56,56% 62,18% 53,16% 50,88%
Kassalikviditet 1 130,77% 2 964,29% 5 666,67% 771,74% 3 255,56% 6 290,91% 443,56% 22 733,33% 27 733,33% 24 400,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...