Visa allt om Ingeborgs Stenar Aktiebolag
Visa allt om Ingeborgs Stenar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 174 181 157 88 176 172 190 199 191 208
Övrig omsättning - - - - 3 29 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 1 21 -28 8 9 -33 2 -13 42
Resultat efter finansnetto 9 1 21 -28 8 9 -33 2 -13 42
Årets resultat 9 1 21 -28 8 9 -33 2 -13 42
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 142 160 162 152 182 203 172 166 162 148
Tillgångar 142 160 162 152 182 203 172 166 162 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 74 73 52 80 72 63 96 94 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 55 52 63 56 87 80 26 36 0
Kortfristiga skulder 30 31 37 37 45 44 29 43 32 41
Skulder och eget kapital 142 160 162 152 182 203 172 166 162 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 174 181 157 88 179 201 198 199 191 208
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 1 21 -28 8 9 -32 2 -13 42
Nettoomsättningförändring -3,87% 15,29% 78,41% -50,00% 2,33% -9,47% -4,52% 4,19% -8,17% -%
Du Pont-modellen 6,34% 0,62% 12,96% -18,42% 4,40% 4,43% -19,19% 1,20% -8,02% 28,38%
Vinstmarginal 5,17% 0,55% 13,38% -31,82% 4,55% 5,23% -17,37% 1,01% -6,81% 20,19%
Bruttovinstmarginal 66,09% 74,59% 74,52% 69,32% 68,75% 73,84% 73,16% 87,44% 82,20% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning 64,37% 71,27% 79,62% 130,68% 77,84% 92,44% 75,26% 61,81% 68,06% 51,44%
Soliditet 58,45% 46,25% 45,06% 34,21% 43,96% 35,47% 36,63% 57,83% 58,02% 71,62%
Kassalikviditet 13,33% 32,26% 56,76% 21,62% 62,22% 102,27% 117,24% 67,44% 137,50% 75,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...