Visa allt om C & H Psykologtjänst Aktiebolag
Visa allt om C & H Psykologtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 175 110 82 57 266 195 333 607 632 195
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -51 -4 -83 107 -133 123 257 245 110
Resultat efter finansnetto -45 11 22 -79 89 -115 183 259 245 110
Årets resultat -5 6 10 -33 58 0 104 142 132 52
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 152 187 10 11 36 66 360 119 147
Omsättningstillgångar 411 397 326 505 593 540 737 274 507 327
Tillgångar 527 548 513 515 604 576 802 634 626 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 450 455 449 438 472 414 414 310 298 166
Obeskattade reserver 15 55 53 41 90 83 201 160 100 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 39 12 36 42 79 188 139 229 271
Skulder och eget kapital 527 548 513 515 604 576 802 634 626 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 72 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 4 11 0 29 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 25 28 0 9 0 0 0 31 23 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
Omsättning 175 110 82 57 266 195 333 607 632 195
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 175 110 - 57 - - - - 632 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 39 - 39 - - - - 108 -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -16 -4 -82 132 -103 153 286 273 115
Nettoomsättningförändring 59,09% 34,15% 43,86% -78,57% 36,41% -41,44% -45,14% -3,96% 224,10% -%
Du Pont-modellen -7,97% 5,47% 4,29% -15,34% 17,72% -19,97% 22,69% 41,17% 39,30% 23,16%
Vinstmarginal -24,00% 27,27% 26,83% -138,60% 40,23% -58,97% 54,65% 43,00% 38,92% 56,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,33% 61,26% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 198,86% 325,45% 382,93% 822,81% 207,14% 236,41% 164,86% 22,24% 43,99% 28,72%
Soliditet 87,61% 90,86% 95,58% 90,92% 89,13% 82,49% 70,09% 67,07% 59,11% 40,71%
Kassalikviditet 652,38% 1 017,95% 2 716,67% 1 402,78% 1 411,90% 683,54% 323,40% 197,12% 221,40% 120,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...