Visa allt om Mobila Sågverket i Roslagen Aktiebolag
Visa allt om Mobila Sågverket i Roslagen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 72 164 204 128 136 283 163 258
Övrig omsättning - - 162 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -141 -24 -18 -26 29 30 12 -41
Resultat efter finansnetto -9 -7 -141 -24 -18 -25 29 29 6 -41
Årets resultat -9 -7 -141 -19 -7 -13 0 22 23 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 14 20 35 16 27 40 53 67 77
Omsättningstillgångar 7 10 33 110 163 106 125 112 121 236
Tillgångar 15 24 53 144 179 133 164 165 188 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -87 -79 -72 69 88 95 108 127 105 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 16 29 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 96 96 0 0 0 0 0 0 45 120
Kortfristiga skulder 6 6 125 75 85 22 27 38 37 92
Skulder och eget kapital 15 24 53 144 179 133 164 165 188 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 80 40 0 77 0 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 172 45 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 54 14 25 13 0 25 0 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Omsättning 0 0 234 164 204 128 136 283 163 258
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 72 164 204 128 - 283 163 258
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 232 74 118 53 - 130 12 187
Rörelseresultat, EBITDA -3 0 -134 -13 -7 -13 42 44 29 -28
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -56,10% -19,61% 59,38% -5,88% -51,94% 73,62% -36,82% -%
Du Pont-modellen -% -% -266,04% -16,67% -10,06% -19,55% 17,68% 18,18% 6,38% -13,10%
Vinstmarginal -% -% -195,83% -14,63% -8,82% -20,31% 21,32% 10,60% 7,36% -15,89%
Bruttovinstmarginal -% -% 5,56% 96,34% 98,04% 100,00% 100,00% 92,93% 74,85% 99,22%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -127,78% 21,34% 38,24% 65,62% 72,06% 26,15% 51,53% 55,81%
Soliditet -580,00% -329,17% -135,85% 47,92% 51,22% 80,29% 78,89% 76,97% 55,85% 30,02%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 18,40% 42,67% 100,00% 118,18% 166,67% 242,11% 221,62% 169,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...