Visa allt om Herrgårdsfäboda Aktiebolag
Visa allt om Herrgårdsfäboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 681 7 965 8 498 7 616 7 501 6 924 6 137 5 506 5 313 4 891
Övrig omsättning 455 666 26 33 401 135 11 180 - 289
Rörelseresultat (EBIT) 279 120 265 -666 3 215 -76 457 222 222
Resultat efter finansnetto 73 -128 42 -796 -181 8 -33 225 14 29
Årets resultat 73 -128 42 -635 1 8 1 3 8 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 697 5 596 6 191 6 017 6 427 4 884 4 380 4 777 4 269 4 692
Omsättningstillgångar 6 887 4 221 4 226 4 148 3 754 3 844 3 449 2 781 2 352 2 019
Tillgångar 16 584 9 817 10 416 10 165 10 181 8 728 7 829 7 558 6 621 6 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 139 267 225 560 560 551 550 566 558
Obeskattade reserver 0 0 0 0 162 344 344 378 156 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 326 8 460 8 694 8 258 8 036 5 865 5 721 5 158 4 587 4 801
Kortfristiga skulder 4 046 1 217 1 455 1 682 1 424 1 960 1 213 1 472 1 313 1 202
Skulder och eget kapital 16 584 9 817 10 416 10 165 10 181 8 728 7 829 7 558 6 621 6 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 170 139 130 120 120 120 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 210 1 195 1 152 1 089 1 128 1 119 902 839 865 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 452 365 461 523 375 314 344 358 277 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Omsättning 9 136 8 631 8 524 7 649 7 902 7 059 6 148 5 686 5 313 5 180
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 736 1 593 1 700 1 523 1 500 1 385 1 534 1 377 1 328 1 223
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 317 300 355 350 316 339 331 344 258
Rörelseresultat, EBITDA 1 176 1 194 1 330 265 914 980 647 1 232 962 935
Nettoomsättningförändring 8,99% -6,27% 11,58% 1,53% 8,33% 12,82% 11,46% 3,63% 8,63% -%
Du Pont-modellen 2,09% 2,28% 3,72% -4,41% 1,81% 3,14% 1,81% 6,52% 4,00% 3,89%
Vinstmarginal 4,00% 2,81% 4,55% -5,88% 2,45% 3,96% 2,31% 8,95% 4,99% 5,34%
Bruttovinstmarginal 58,18% 53,03% 55,30% 51,71% 51,58% 56,40% 59,15% 58,75% 61,06% 52,26%
Rörelsekapital/omsättning 32,73% 37,72% 32,61% 32,38% 31,06% 27,21% 36,43% 23,77% 19,56% 16,70%
Soliditet 1,28% 1,42% 2,56% 2,21% 6,67% 9,32% 10,28% 10,88% 10,24% 9,92%
Kassalikviditet 80,30% 69,84% 56,15% 45,90% 42,35% 37,81% 62,74% 26,09% 55,45% 52,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...