Visa allt om Svensk Arrangemangs Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 37 586 1 294 1 202 1 204 1 043 746 34 37
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -260 -179 382 1 010 900 889 422 340 -92 -89
Resultat efter finansnetto -236 -176 454 1 093 918 899 538 259 -116 -48
Årets resultat -166 4 768 609 571 446 340 240 -116 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 660
Tillgångar 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 1 622 1 798 1 240 1 031 960 1 013 720 480 596
Obeskattade reserver 0 70 270 800 530 330 110 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 320 1 140 891 932 1 259 811 167 56 101 67
Skulder och eget kapital 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 84 110 285 254 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 139 72 130 63 64 119 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 15 10 29 38 40 81 30 3 12
Utdelning till aktieägare 150 150 180 210 400 500 500 46 0 0
Omsättning 46 42 586 1 294 1 202 1 204 1 043 746 34 37
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 46 37 586 647 601 602 522 746 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 154 82 80 92 107 242 286 - -
Rörelseresultat, EBITDA -260 -179 382 1 010 900 889 422 340 -89 -86
Nettoomsättningförändring 24,32% -93,69% -54,71% 7,65% -0,17% 15,44% 39,81% 2 094,12% -8,11% -%
Du Pont-modellen -8,50% -4,59% 15,38% 36,84% 33,69% 43,74% 41,67% 45,75% -12,59% -6,33%
Vinstmarginal -513,04% -351,35% 77,65% 84,62% 79,03% 76,33% 51,58% 47,59% -214,71% -113,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 165,22% 4 572,97% 352,90% 157,65% 129,87% 107,14% 107,77% 96,51% 1 408,82% 1 602,70%
Soliditet 52,45% 59,20% 67,88% 61,56% 50,41% 57,27% 84,75% 92,78% 82,76% 89,89%
Kassalikviditet 210,30% 248,42% 332,10% 318,88% 223,99% 259,06% 773,05% 1 385,71% 574,26% 985,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...