Visa allt om De Flavion International Aktiebolag
Visa allt om De Flavion International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 141 8 109 6 883 6 100 5 074 1 896 206 94 0 0
Övrig omsättning 802 792 195 - - 48 26 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 546 296 343 315 471 -221 -611 -54 -44 -529
Resultat efter finansnetto 529 268 300 258 417 -263 -625 -128 -83 -533
Årets resultat 358 268 300 258 417 -263 -625 -128 -83 -533
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 380 744 948 970 1 319 1 354 3 213 6
Omsättningstillgångar 2 210 2 404 1 746 1 046 936 353 343 191 102 716
Tillgångar 2 775 2 784 2 490 1 994 1 906 1 672 1 697 195 315 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 528 510 460 452 35 -82 103 103 106
Obeskattade reserver 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 195 507 797 574 618 643 68 195 537
Kortfristiga skulder 1 583 2 061 1 473 738 880 1 019 1 136 24 16 80
Skulder och eget kapital 2 775 2 784 2 490 1 994 1 906 1 672 1 697 195 315 723
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 531 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 286 2 151 2 228 1 506 1 296 0 59 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 896 708 690 508 426 179 19 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 943 8 901 7 078 6 100 5 074 1 944 232 94 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 8 6 4 2 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 905 1 014 860 1 017 1 269 948 206 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 365 258 241 206 198 82 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 667 722 547 608 930 -186 -359 -52 -42 -527
Nettoomsättningförändring 0,39% 17,81% 12,84% 20,22% 167,62% 820,39% 119,15% -% -% -%
Du Pont-modellen 19,78% 10,74% 13,94% 16,05% 25,13% -12,98% -35,77% -26,67% -% -%
Vinstmarginal 6,74% 3,69% 5,04% 5,25% 9,44% -11,45% -294,66% -55,32% -% -%
Bruttovinstmarginal 58,29% 55,67% 55,44% 54,93% 62,24% 52,37% 56,80% 34,04% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 4,23% 3,97% 5,05% 1,10% -35,13% -384,95% 177,66% -% -%
Soliditet 38,24% 18,97% 20,48% 23,07% 23,71% 2,09% -4,83% 52,82% 32,70% 14,66%
Kassalikviditet 120,66% 99,51% 99,73% 105,56% 91,36% 24,44% 17,78% 795,83% 637,50% 895,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...