Visa allt om Peoma Aktiebolag
Visa allt om Peoma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 008 995 1 014 1 066 1 042 1 059 994 669 550 574
Övrig omsättning - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -31 -51 130 166 -390 385 190 163 132 130
Resultat efter finansnetto -69 -118 44 47 -506 318 66 33 2 10
Årets resultat -69 -118 44 47 -418 161 38 13 2 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 496 2 754 3 268 3 526 3 784 3 482 3 924 3 439 2 696 3 057
Omsättningstillgångar 878 1 435 1 324 963 1 038 1 576 680 682 633 488
Tillgångar 3 374 4 189 4 592 4 489 4 821 5 058 4 604 4 121 3 328 3 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 282 400 356 309 327 172 134 122 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 87 51 271 235 199 163 122 59 56 151
Långfristiga skulder 2 711 3 211 3 411 3 723 3 723 3 723 3 630 2 223 2 523 2 804
Kortfristiga skulder 365 646 511 175 590 757 679 1 704 628 469
Skulder och eget kapital 3 374 4 189 4 592 4 489 4 821 5 058 4 604 4 121 3 328 3 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 146 345 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 100 136 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Omsättning 1 008 995 1 014 1 066 1 042 1 059 994 669 550 591
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 008 995 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 285 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 263 243 424 460 -92 704 519 431 398 393
Nettoomsättningförändring 1,31% -1,87% -4,88% 2,30% -1,61% 6,54% 48,58% 21,64% -4,18% -%
Du Pont-modellen -0,89% -1,15% 2,92% 3,76% -8,01% 7,63% 4,17% 4,00% 4,00% 3,70%
Vinstmarginal -2,98% -4,82% 13,21% 15,85% -37,04% 36,45% 19,32% 24,66% 24,18% 22,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,89% 79,30% 80,18% 73,92% 42,99% 77,34% 0,10% -152,77% 0,91% 3,31%
Soliditet 6,31% 6,73% 8,71% 7,93% 6,41% 7,75% 3,74% 3,25% 3,67% 3,36%
Kassalikviditet 240,55% 222,14% 259,10% 550,29% 175,93% 208,19% 100,15% 40,02% 100,80% 104,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...