Visa allt om P o B Såg & Hyvleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 221 147 196 503 348 381 291 654 964 819
Övrig omsättning - - - - - - 26 78 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -16 -26 133 84 64 74 -156 234 95
Resultat efter finansnetto 44 -16 -28 129 82 62 76 -186 95 28
Årets resultat 44 -16 -28 129 82 62 76 -183 95 28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 40 62 85 107 5 5 5 1 226 1 261
Omsättningstillgångar 166 80 107 316 187 194 190 297 530 558
Tillgångar 179 120 169 401 294 199 195 301 1 756 1 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 56 72 235 185 163 142 66 249 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 21 52 0 0 0 947 1 074
Kortfristiga skulder 79 64 97 146 57 35 53 235 560 591
Skulder och eget kapital 179 120 169 401 294 199 195 301 1 756 1 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 135 148 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 52 22 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
Omsättning 221 147 196 503 348 381 317 732 964 819
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 196 503 348 381 291 654 964 819
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 5 2 5 1 2 190 173 148
Rörelseresultat, EBITDA 66 6 -4 155 94 64 74 -156 269 132
Nettoomsättningförändring 50,34% -25,00% -61,03% 44,54% -8,66% 30,93% -55,50% -32,16% 17,70% -%
Du Pont-modellen 24,58% -13,33% -15,38% 33,17% 28,57% 32,16% 38,97% -41,86% 13,33% 8,79%
Vinstmarginal 19,91% -10,88% -13,27% 26,44% 24,14% 16,80% 26,12% -19,27% 24,27% 19,54%
Bruttovinstmarginal 64,25% 59,18% 55,61% 54,67% 57,47% 42,78% 53,61% 27,83% 56,74% 57,63%
Rörelsekapital/omsättning 39,37% 10,88% 5,10% 33,80% 37,36% 41,73% 47,08% 9,48% -3,11% -4,03%
Soliditet 55,87% 46,67% 42,60% 58,60% 62,93% 81,91% 72,82% 21,93% 14,18% 8,46%
Kassalikviditet 159,49% 62,50% 58,76% 175,34% 222,81% 382,86% 226,42% 71,06% 27,86% 26,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...