Visa allt om Gränums Bil Aktiebolag
Visa allt om Gränums Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 889 4 609 4 909 3 666 3 961 3 132 2 100 4 091 3 928 2 236
Övrig omsättning - - 1 1 1 1 1 2 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 307 175 181 87 224 12 -74 150 275 41
Resultat efter finansnetto 307 175 182 89 228 12 -75 164 285 46
Årets resultat 257 136 142 50 176 9 -35 89 207 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6
Omsättningstillgångar 2 278 1 940 1 879 1 676 1 589 1 415 1 221 1 334 1 546 985
Tillgångar 2 278 1 940 1 879 1 676 1 589 1 415 1 222 1 337 1 551 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 858 1 601 1 465 1 323 1 273 1 097 1 089 1 124 1 035 828
Obeskattade reserver 0 22 22 22 0 0 0 40 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 313 310 303 300 292 102 102 408 106
Kortfristiga skulder 102 4 82 28 16 26 31 71 108 57
Skulder och eget kapital 2 278 1 940 1 879 1 676 1 589 1 415 1 222 1 337 1 551 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 90 - - 0 0 90 90 90 90 90
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 90 90 90 90 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 889 4 609 4 910 3 667 3 962 3 133 2 101 4 093 3 973 2 236
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 889 4 609 4 909 3 666 3 961 3 132 2 100 4 091 3 928 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 99 99 99 99 99 99 99 99 115
Rörelseresultat, EBITDA 307 175 181 87 224 13 -73 151 276 42
Nettoomsättningförändring 27,77% -6,11% 33,91% -7,45% 26,47% 49,14% -48,67% 4,15% 75,67% -%
Du Pont-modellen 13,48% 9,07% 9,69% 5,37% 14,41% 0,85% -6,06% 12,27% 18,38% 4,64%
Vinstmarginal 5,21% 3,82% 3,71% 2,45% 5,78% 0,38% -3,52% 4,01% 7,26% 2,06%
Bruttovinstmarginal 9,25% 9,79% 8,82% 8,59% 12,02% 8,40% 8,43% 21,49% -1,50% 14,18%
Rörelsekapital/omsättning 36,95% 42,00% 36,61% 44,95% 39,71% 44,35% 56,67% 30,87% 36,61% 41,50%
Soliditet 81,56% 83,41% 78,88% 79,91% 80,11% 77,53% 89,12% 86,22% 66,73% 83,55%
Kassalikviditet 1 078,43% 24 225,00% 1 273,17% 2 385,71% 5 481,25% 1 346,15% 2 512,90% 725,35% 240,74% 489,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...