Visa allt om Chr. Arfwidson i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 232 360 235 33 0 15 363 174 320 523
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -73 -54 -214 -249 -362 13 -296 -207 181
Resultat efter finansnetto -26 562 1 377 -264 -342 -59 120 -74 -47 376
Årets resultat 19 562 902 -189 -161 128 108 -185 22 190
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 28 30 32 34 36 38 39 46 56
Omsättningstillgångar 2 607 2 680 2 177 2 494 2 811 3 199 3 253 3 251 3 440 3 558
Tillgångar 2 633 2 708 2 206 2 525 2 845 3 234 3 291 3 290 3 485 3 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 340 2 321 1 759 2 357 2 545 2 827 2 699 2 591 2 826 2 804
Obeskattade reserver 280 364 364 115 195 376 560 618 618 714
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 23 83 53 104 32 32 81 41 96
Skulder och eget kapital 2 633 2 708 2 206 2 525 2 845 3 234 3 291 3 290 3 485 3 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 80 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 3 4 0 7 7 8 0 0
Utdelning till aktieägare 156 0 0 0 0 120 0 0 50 0
Omsättning 232 360 235 33 0 15 363 174 320 523
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 235 - - 15 363 174 320 523
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 28 - - 74 11 88 19 53
Rörelseresultat, EBITDA 41 -71 -52 -212 -247 -360 15 -290 -197 191
Nettoomsättningförändring -35,56% 53,19% 612,12% -% -100,00% -95,87% 108,62% -45,62% -38,81% -%
Du Pont-modellen 2,32% 20,75% 62,42% -2,26% -% -1,82% 5,20% 11,06% -0,98% 10,40%
Vinstmarginal 26,29% 156,11% 585,96% -172,73% -% -393,33% 47,11% 209,20% -10,62% 71,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,72% 87,23% 81,82% -% -193,33% 86,23% 38,51% 26,56% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 118,10% 738,06% 891,06% 7 396,97% -% 21 113,33% 887,33% 1 821,84% 1 062,19% 661,95%
Soliditet 97,17% 96,19% 91,90% 96,70% 94,51% 95,98% 94,26% 92,28% 93,86% 91,81%
Kassalikviditet 19 215,38% 11 186,96% 2 479,52% 4 426,42% 2 556,73% 9 443,75% 9 543,75% 3 706,17% 7 529,27% 3 103,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...