Visa allt om LS Revision Aktiebolag
Visa allt om LS Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 263 1 222 1 098 1 325 1 160 1 072 1 066 1 519 929 990
Övrig omsättning 31 - - 2 1 1 - 58 299 7
Rörelseresultat (EBIT) 456 426 205 501 433 281 469 937 434 519
Resultat efter finansnetto 240 337 230 457 -359 -27 89 924 398 633
Årets resultat 103 299 181 341 -411 22 66 543 342 431
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 281 3 642 3 167 2 402 2 322 3 269 4 721 4 806 4 092 4 061
Omsättningstillgångar 2 000 1 613 1 402 2 272 1 916 1 738 1 745 1 757 1 604 1 535
Tillgångar 5 282 5 255 4 570 4 674 4 239 5 007 6 466 6 563 5 696 5 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 054 3 951 3 651 3 471 3 130 3 541 3 519 3 454 2 911 2 569
Obeskattade reserver 652 601 682 690 691 724 898 936 775 797
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 0 0 0 0 600 600 1 530 1 848
Kortfristiga skulder 575 503 236 513 418 742 1 448 1 573 480 382
Skulder och eget kapital 5 282 5 255 4 570 4 674 4 239 5 007 6 466 6 563 5 696 5 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 110 180 14 84 13 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 222 249 198 230 185 214 192 176 242 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 28 36 41 31 41 22 32 36 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 294 1 222 1 098 1 327 1 161 1 073 1 066 1 577 1 228 997
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 263 1 222 1 098 1 325 1 160 1 072 1 066 1 519 929 495
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 363 335 504 408 548 347 403 443 119
Rörelseresultat, EBITDA 520 426 678 501 436 284 474 949 450 532
Nettoomsättningförändring 3,36% 11,29% -17,13% 14,22% 8,21% 0,56% -29,82% 63,51% -6,16% -%
Du Pont-modellen 8,63% 8,11% 5,08% 10,83% 10,52% 6,01% 7,83% 15,60% 8,67% 12,53%
Vinstmarginal 36,10% 34,86% 21,13% 38,19% 38,45% 28,08% 47,47% 67,41% 53,18% 70,81%
Bruttovinstmarginal 94,38% 91,90% 100,00% 93,13% 93,45% 90,21% 91,56% 94,01% 90,53% 91,72%
Rörelsekapital/omsättning 112,83% 90,83% 106,19% 132,75% 129,14% 92,91% 27,86% 12,11% 120,99% 116,46%
Soliditet 86,38% 84,11% 91,53% 85,14% 85,85% 81,38% 64,66% 62,90% 60,90% 56,16%
Kassalikviditet 347,83% 320,68% 594,07% 442,88% 458,37% 234,23% 120,51% 111,70% 334,17% 401,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...