Visa allt om Betulanum AB
Visa allt om Betulanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 133 204 214 224 31 121 61 846 1 309 679
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 25 -12 86 -72 32 -37 91 159 6
Resultat efter finansnetto 34 19 -12 86 -198 32 -37 89 153 5
Årets resultat 24 12 -12 82 -198 32 -37 83 153 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 6 14 148 155 146 28 23
Omsättningstillgångar 133 96 103 183 11 41 3 62 249 186
Tillgångar 133 96 109 189 25 188 158 209 278 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 91 78 91 8 143 111 188 175 22
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 5 31 97 0 0 0 0 0 100
Kortfristiga skulder 6 0 0 1 17 45 47 20 102 87
Skulder och eget kapital 133 96 109 189 25 188 158 209 278 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 449 722 257
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 146 238 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 70 0
Omsättning 133 204 214 224 31 121 61 846 1 309 679
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 846 1 309 679
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 632 130 389
Rörelseresultat, EBITDA 34 25 -12 94 -64 40 -19 100 1 160 10
Nettoomsättningförändring -34,80% -4,67% -4,46% 622,58% -74,38% 98,36% -92,79% -35,37% 92,78% -%
Du Pont-modellen 25,56% 26,04% -11,01% 45,50% -288,00% 17,02% -23,42% 43,54% 57,19% 2,86%
Vinstmarginal 25,56% 12,25% -5,61% 38,39% -232,26% 26,45% -60,66% 10,76% 12,15% 0,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,49% 47,06% 48,13% 81,25% -19,35% -3,31% -72,13% 4,96% 11,23% 14,58%
Soliditet 86,47% 94,79% 71,56% 48,15% 32,00% 76,06% 70,25% 89,95% 62,95% 10,48%
Kassalikviditet 2 216,67% -% -% 18 300,00% 64,71% 91,11% 6,38% 310,00% 244,12% 213,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...