Visa allt om Exelite Aktiebolag
Visa allt om Exelite Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -20 -1 -16 -9 -14 -10 -4 -10 -11
Resultat efter finansnetto 0 -8 11 -4 3 -2 1 0 2 0
Årets resultat 0 -8 10 -4 3 -2 1 0 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 17 16 124 113 125 115 117 115 125 123
Tillgångar 117 116 124 113 125 115 117 115 125 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 113 121 111 115 112 114 113 113 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 3 2 10 2 2 2 12 12
Skulder och eget kapital 117 116 124 113 125 115 117 115 125 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -20 -1 -16 -9 -14 -10 -4 -10 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,58% 97,41% 97,58% 98,23% 92,00% 97,39% 97,44% 98,26% 90,40% 90,24%
Kassalikviditet 566,67% 533,33% 4 133,33% 5 650,00% 1 250,00% 5 750,00% 5 850,00% 5 750,00% 1 041,67% 1 025,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...