Visa allt om Diagrammet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 522 243 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 145 24 50
Rörelseresultat (EBIT) -19 139 -3 -3 -3 -2 -4 141 21 48
Resultat efter finansnetto 6 39 3 10 3 9 1 121 29 57
Årets resultat 4 7 2 7 3 1 0 88 21 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 637 608 534 534 527 522 562 578 475 456
Tillgångar 637 608 534 534 527 522 562 578 475 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 535 411 409 402 399 414 413 325 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 73 122 124 125 123 147 165 150 151
Skulder och eget kapital 637 608 534 534 527 522 562 578 475 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 349 63 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 90 8 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 522 243 0 0 0 0 0 145 24 50
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 - - 0 - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 261 243 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 71 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 139 -3 -3 -3 -2 -4 141 21 48
Nettoomsättningförändring 114,81% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,10% 24,01% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1,34% 60,08% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 103,26% 220,16% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,62% 87,99% 76,97% 76,59% 76,28% 76,44% 73,67% 71,45% 68,42% 66,67%
Kassalikviditet 650,00% 832,88% 437,70% 430,65% 421,60% 424,39% 382,31% 350,30% 316,67% 301,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...