Visa allt om LM Maskin Förvaltning AB
Visa allt om LM Maskin Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 -36 0 -24 -17 -10 -17 -17 -14 -14
Resultat efter finansnetto -18 5 130 -45 2 829 -142 3 914 983 1 983 -14 1 986
Årets resultat -18 5 101 4 2 999 6 4 003 1 002 2 002 4 1 990
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 541 1 028 365 365 365 365 365 365 365 365
Omsättningstillgångar 864 5 202 2 738 6 170 4 174 4 883 2 113 2 136 1 135 2 271
Tillgångar 5 405 6 229 3 103 6 535 4 539 5 248 2 478 2 501 1 500 2 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 932 5 450 2 849 3 844 2 346 4 340 1 337 2 334 1 332 2 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 473 779 254 2 690 2 193 908 1 142 167 168 508
Skulder och eget kapital 5 405 6 229 3 103 6 535 4 539 5 248 2 478 2 501 1 500 2 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 500 2 500 0 1 500 2 000 1 000 2 000 1 000 800
Omsättning 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -36 0 -24 -17 -10 -17 -17 -14 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,11% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 18,75% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -5 028,12% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 54,25% 87,49% 91,81% 58,82% 51,69% 82,70% 53,95% 93,32% 88,80% 80,73%
Kassalikviditet 34,94% 667,78% 1 077,95% 229,37% 190,33% 537,78% 185,03% 1 279,04% 675,60% 447,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...