Visa allt om Inson AB
Visa allt om Inson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 720 954 765 0 0 0 16 30 0 300
Övrig omsättning - - - - - - - 34 144 94
Rörelseresultat (EBIT) 83 53 88 -8 -15 -13 -18 -113 -40 206
Resultat efter finansnetto -78 60 86 -13 -20 -15 -20 -898 696 1 299
Årets resultat -78 47 82 -13 -20 -15 -20 -931 503 933
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 290 290 161 161 161 161 187 189 123
Omsättningstillgångar 823 1 091 945 871 839 844 844 917 2 313 2 525
Tillgångar 952 1 381 1 235 1 033 1 000 1 005 1 005 1 104 2 502 2 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 548 627 580 498 511 532 589 609 1 745 1 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 754 656 536 489 474 416 495 757 1 207
Skulder och eget kapital 952 1 381 1 235 1 033 1 000 1 005 1 005 1 104 2 502 2 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 700 200
Omsättning 720 954 765 0 0 0 16 64 144 394
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 83 53 88 -8 -15 -13 -14 -111 -37 212
Nettoomsättningförändring -24,53% 24,71% -% -% -% -100,00% -46,67% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 8,72% 4,34% 7,13% -% -% -% -1,79% 9,69% -% 49,47%
Vinstmarginal 11,53% 6,29% 11,50% -% -% -% -112,50% 356,67% -% 436,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,33% 35,32% 37,78% -% -% -% 2 675,00% 1 406,67% -% 439,33%
Soliditet 57,56% 45,40% 46,96% 48,21% 51,10% 52,94% 58,61% 55,16% 69,74% 54,42%
Kassalikviditet 204,22% 144,69% 144,05% 162,50% 171,57% 178,06% 202,88% 185,25% 305,55% 209,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...