Visa allt om Harry Javanainen's Bygg & Montage Aktiebolag
Visa allt om Harry Javanainen's Bygg & Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 754 791 1 210 877 822 888 753 849 878 562
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 310 430 536 149 172 -91 87 -25 111 -58
Resultat efter finansnetto 309 430 536 144 160 -105 68 -56 77 -86
Årets resultat 177 255 313 88 160 -105 68 -56 77 -86
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 7 13 25
Omsättningstillgångar 895 939 855 484 264 294 227 339 493 298
Tillgångar 895 939 855 484 264 294 229 345 506 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 490 470 257 169 9 115 45 102 25
Obeskattade reserver 338 260 160 30 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 94 25 191 261 202
Kortfristiga skulder 126 189 225 197 95 191 90 107 143 96
Skulder och eget kapital 895 939 855 484 264 294 229 345 506 323
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 243 0 0 438 190 74 348 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 14 0 249 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 6 98 105 104 167 89 149 134 91
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 754 791 1 210 877 822 888 753 849 878 562
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 754 791 1 210 877 822 888 753 849 878 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 160 20 345 353 342 626 279 524 507 326
Rörelseresultat, EBITDA 310 430 536 149 172 -89 92 -19 121 -38
Nettoomsättningförändring -4,68% -34,63% 37,97% 6,69% -7,43% 17,93% -11,31% -3,30% 56,23% -%
Du Pont-modellen 34,64% 45,79% 62,69% 30,79% 65,15% -30,95% 37,99% -7,25% 21,94% -17,96%
Vinstmarginal 41,11% 54,36% 44,30% 16,99% 20,92% -10,25% 11,55% -2,94% 12,64% -10,32%
Bruttovinstmarginal 98,94% 99,75% 98,26% 95,67% 98,05% 99,21% 87,38% 93,29% 97,72% 98,93%
Rörelsekapital/omsättning 101,99% 94,82% 52,07% 32,73% 20,56% 11,60% 18,19% 27,33% 39,86% 35,94%
Soliditet 77,61% 73,78% 69,57% 57,67% 64,02% 3,06% 50,22% 13,04% 20,16% 7,74%
Kassalikviditet 710,32% 496,83% 380,00% 245,69% 242,11% 130,89% 197,78% 190,65% 216,78% 110,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...