Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Locanda
Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Locanda

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 385 377 407 403 396 364 324 327 302 310
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 223 267 219 280 225 112 229 116 137
Resultat efter finansnetto 243 248 295 245 295 229 112 238 118 143
Årets resultat 135 142 280 181 245 210 112 238 118 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 972 2 011 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar 1 702 1 487 1 215 945 720 439 247 417 172 158
Tillgångar 3 675 3 498 3 265 2 995 2 770 2 489 2 297 2 467 2 222 2 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 045 2 910 2 768 2 553 2 435 2 254 2 166 2 230 2 191 2 173
Obeskattade reserver 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 629 588 497 407 335 235 130 238 31 36
Skulder och eget kapital 3 675 3 498 3 265 2 995 2 770 2 489 2 297 2 467 2 222 2 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 385 377 407 403 396 364 324 327 302 310
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 269 262 267 219 280 225 112 229 116 137
Nettoomsättningförändring 2,12% -7,37% 0,99% 1,77% 8,79% 12,35% -0,92% 8,28% -2,58% -%
Du Pont-modellen 6,64% 7,09% 9,07% 8,18% 10,65% 9,20% 4,92% 9,65% 5,45% 6,52%
Vinstmarginal 63,38% 65,78% 72,73% 60,79% 74,49% 62,91% 34,88% 72,78% 40,07% 46,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 278,70% 238,46% 176,41% 133,50% 97,22% 56,04% 36,11% 54,74% 46,69% 39,35%
Soliditet 82,86% 83,19% 84,78% 86,10% 87,91% 90,56% 94,30% 90,39% 98,60% 98,37%
Kassalikviditet 270,59% 252,89% 244,47% 232,19% 214,93% 186,81% 190,00% 175,21% 554,84% 427,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...