Visa allt om Frövi Gård Aktiebolag
Visa allt om Frövi Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 830 1 729 1 665 1 928 2 070 1 603 1 735 479 707 1 250
Övrig omsättning 228 262 298 365 195 200 214 214 199 218
Rörelseresultat (EBIT) 185 31 174 520 532 315 386 736 328 -20
Resultat efter finansnetto 271 387 355 748 700 438 742 883 892 122
Årets resultat 282 382 292 361 432 186 378 385 499 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 020 7 034 7 125 7 094 6 195 6 109 5 959 6 062 6 161 5 207
Omsättningstillgångar 3 080 2 990 2 777 2 642 3 115 2 625 2 640 2 146 1 091 1 360
Tillgångar 10 101 10 024 9 902 9 736 9 310 8 734 8 599 8 208 7 252 6 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 785 7 504 7 121 6 830 7 469 7 037 6 851 6 473 6 089 5 590
Obeskattade reserver 1 655 1 751 1 862 1 888 1 634 1 524 1 343 1 124 784 564
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 660 770 918 1 019 207 172 404 611 380 414
Skulder och eget kapital 10 101 10 024 9 902 9 736 9 310 8 734 8 599 8 208 7 252 6 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 229 233 196 171 189 224 193 169 131 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 81 69 61 69 70 70 62 47 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 058 1 991 1 963 2 293 2 265 1 803 1 949 693 906 1 468
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 830 1 729 1 665 1 928 2 070 1 603 1 735 479 707 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 321 265 236 261 295 266 230 179 -
Rörelseresultat, EBITDA 375 282 399 729 727 493 526 852 337 -20
Nettoomsättningförändring 5,84% 3,84% -13,64% -6,86% 29,13% -7,61% 262,21% -32,25% -43,44% -%
Du Pont-modellen 2,70% 3,87% 3,64% 7,74% 7,55% 5,04% 8,87% 11,95% 12,29% 1,83%
Vinstmarginal 14,92% 22,44% 21,62% 39,11% 33,96% 27,45% 43,98% 204,80% 126,03% 9,60%
Bruttovinstmarginal 67,27% 69,06% 54,77% 73,65% 75,46% 69,12% 67,26% 13,15% 64,36% 5,28%
Rörelsekapital/omsättning 132,24% 128,40% 111,65% 84,18% 140,48% 153,03% 128,88% 320,46% 100,57% 75,68%
Soliditet 89,85% 88,49% 86,58% 84,44% 93,16% 93,43% 91,18% 88,72% 91,75% 91,31%
Kassalikviditet 175,15% 173,77% 137,69% 133,56% 844,44% 618,02% 325,74% 111,78% 190,00% 266,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...