Visa allt om Dala Elmontage Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 387 2 335 1 888 50 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 170 1 170 6 124 7 300 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 180 846 5 911 7 299 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 573 2 076 6 550 15 252 700 -6 -24 -11 0 0
Årets resultat 2 005 1 711 6 470 15 147 700 -269 -584 -571 -560 -224
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 540 17 703 15 856 6 304 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Omsättningstillgångar 6 518 5 511 7 717 12 651 443 0 1 532 1 516 950 0
Tillgångar 25 058 23 214 23 573 18 956 1 643 1 200 2 732 2 716 2 150 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 777 22 272 20 960 15 340 893 893 1 562 1 546 1 317 677
Obeskattade reserver 648 319 109 105 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 275 246 2 210 3 500 749 110 49 49 49 299
Kortfristiga skulder 359 377 294 10 0 197 1 120 1 120 784 224
Skulder och eget kapital 25 058 23 214 23 573 18 956 1 643 1 200 2 732 2 716 2 150 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 211 829 595 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 113 101 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 500 400 500 700 700 1 400 1 400 0 0
Omsättning 2 557 3 505 8 012 7 350 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 0 - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 694 778 629 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 147 362 273 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 272 938 6 003 7 309 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -40,60% 23,68% 3 676,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 11,31% 10,25% 30,11% 80,88% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 204,25% 101,88% 375,90% 30 664,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 90,84% 89,21% 92,64% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 444,05% 219,87% 393,17% 25 282,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,90% 97,01% 89,26% 81,33% 54,35% 74,42% 57,17% 56,92% 61,26% 56,42%
Kassalikviditet 1 815,60% 1 461,80% 2 624,83% 126 510,00% -% 0,00% 136,79% 135,36% 121,17% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...