Visa allt om EMG Management Group Aktiebolag
Visa allt om EMG Management Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 192 409 304 212 689 1 626 1 549 1 891 1 024 618
Övrig omsättning 106 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -84 -54 -135 -158 1 156 -40 44 -72
Resultat efter finansnetto -54 -92 -59 -139 -159 1 155 -41 40 -74
Årets resultat -54 -92 -59 -139 -159 0 152 -41 40 -74
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 9 18 28 28 33
Omsättningstillgångar 320 461 171 51 142 403 395 263 301 207
Tillgångar 320 461 171 51 145 412 412 292 329 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 111 -147 -88 50 178 252 99 140 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 91 49 59 50 0 0 0 28 57
Kortfristiga skulder 165 259 269 80 45 235 160 193 161 83
Skulder och eget kapital 320 461 171 51 145 412 412 292 329 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 75 227 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 50 240 - 109 153 114 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 18 87 - 55 114 39 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 298 409 304 212 689 1 626 1 549 1 891 1 024 618
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 - 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 212 345 - 1 549 946 512 309
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 110 182 - 326 285 122 93
Rörelseresultat, EBITDA -46 -84 -54 -132 -152 9 167 -25 64 -50
Nettoomsättningförändring -53,06% 34,54% 43,40% -69,23% -57,63% 4,97% -18,09% 84,67% 65,70% -%
Du Pont-modellen -14,37% -18,22% -31,58% -264,71% -108,97% 0,24% 37,86% -13,70% 13,37% -30,00%
Vinstmarginal -23,96% -20,54% -17,76% -63,68% -22,93% 0,06% 10,07% -2,12% 4,30% -11,65%
Bruttovinstmarginal 80,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,73% 49,39% -32,24% -13,68% 14,08% 10,33% 15,17% 3,70% 13,67% 20,06%
Soliditet 17,81% 24,08% -85,96% -172,55% 34,48% 43,20% 61,17% 33,90% 42,55% 41,67%
Kassalikviditet 193,94% 177,99% 63,57% 63,75% 315,56% 171,49% 246,88% 136,27% 186,96% 249,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...