Visa allt om KleenSpeed AB
Visa allt om KleenSpeed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 68 141 35 22 12 10 12 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 3
Rörelseresultat (EBIT) 7 103 16 12 -1 -15 -14 -37 -63 -200
Resultat efter finansnetto 12 105 15 14 0 -16 1 -56 -131 -133
Årets resultat 12 105 15 14 0 -16 1 -56 -131 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 80 80 80 106 106 111 145
Omsättningstillgångar 261 243 93 74 80 66 49 88 169 308
Tillgångar 341 323 173 154 160 146 155 194 280 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 235 136 121 107 106 124 122 178 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 81 29 27 47 32 23 64 94 26
Kortfristiga skulder 5 7 9 6 6 7 8 7 7 17
Skulder och eget kapital 341 323 173 154 160 146 155 194 280 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 2 2 9 0 0 10 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 6 2 2 0 0 3 0 0 3 25
Utdelning till aktieägare 5 5 5 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 68 141 35 22 12 10 12 0 5 3
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 68 141 35 22 12 10 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 5 5 2 2 12 - - 13 117
Rörelseresultat, EBITDA 7 103 16 12 -1 -15 -14 -37 -48 -165
Nettoomsättningförändring -51,77% 302,86% 59,09% 83,33% 20,00% -16,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,52% 32,20% 9,25% 9,09% 0,00% 6,16% 0,65% -% -% -%
Vinstmarginal 17,65% 73,76% 45,71% 63,64% 0,00% 90,00% 8,33% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 85,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 376,47% 167,38% 240,00% 309,09% 616,67% 590,00% 341,67% -% -% -%
Soliditet 70,97% 72,76% 78,61% 78,57% 66,88% 72,60% 80,00% 62,89% 63,57% 90,29%
Kassalikviditet 5 220,00% 3 471,43% 1 033,33% 1 233,33% 1 333,33% 942,86% 612,50% 1 257,14% 2 414,29% 1 811,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...