Visa allt om Patrik Nilssons Gräv AB
Visa allt om Patrik Nilssons Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 372 1 298 1 634 1 823 1 622 1 474 2 105 2 105 2 329 1 742
Övrig omsättning 15 - - - - 66 19 22 86 236
Rörelseresultat (EBIT) 65 69 245 241 202 262 301 -170 400 468
Resultat efter finansnetto 44 43 211 214 192 234 267 -255 382 459
Årets resultat 262 16 78 37 140 172 253 -2 74 309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 837 990 1 251 1 103 223 339 851 1 117 1 275 250
Omsättningstillgångar 612 661 484 568 657 548 398 525 1 060 540
Tillgångar 1 449 1 652 1 735 1 672 880 887 1 249 1 641 2 335 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 746 730 652 615 475 368 115 217 193
Obeskattade reserver 0 293 274 164 0 0 0 78 339 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Långfristiga skulder 194 323 455 583 14 142 721 1 250 1 483 302
Kortfristiga skulder 246 289 277 273 251 271 160 198 296 215
Skulder och eget kapital 1 449 1 652 1 735 1 672 880 887 1 249 1 641 2 335 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 311 173 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 377 457 546 539 254 240 428 564 381 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 183 195 220 201 135 107 131 223 130 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 65 0 100 0
Omsättning 1 387 1 298 1 634 1 823 1 622 1 540 2 124 2 127 2 415 1 978
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 649 817 912 811 737 1 053 1 053 1 165 871
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 258 327 370 362 276 285 408 262 185
Rörelseresultat, EBITDA 195 210 447 474 319 407 560 89 648 531
Nettoomsättningförändring 5,70% -20,56% -10,37% 12,39% 10,04% -29,98% 0,00% -9,62% 33,70% -%
Du Pont-modellen 4,55% 4,30% 14,18% 14,47% 22,95% 29,54% 24,18% -10,30% 17,17% 59,24%
Vinstmarginal 4,81% 5,47% 15,06% 13,27% 12,45% 17,77% 14,35% -8,03% 17,22% 26,87%
Bruttovinstmarginal 98,10% 98,07% 98,16% 99,01% 81,94% 83,18% 76,34% 64,37% 65,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 28,66% 12,67% 16,18% 25,03% 18,79% 11,31% 15,53% 32,80% 18,66%
Soliditet 69,57% 58,99% 54,39% 46,22% 69,89% 53,55% 29,46% 10,43% 19,75% 24,43%
Kassalikviditet 248,78% 228,72% 174,73% 208,06% 261,75% 202,21% 248,75% 265,15% 358,11% 251,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...