Visa allt om BA Glas och Montage Aktiebolag
Visa allt om BA Glas och Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 656 3 083 3 325 5 267 2 907 3 287 2 957 2 990 3 095 2 689
Övrig omsättning - - - 42 26 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 223 -79 35 234 -20 58 68 8 106 139
Resultat efter finansnetto 219 -82 47 233 -19 61 44 9 106 138
Årets resultat 122 2 49 143 5 45 12 14 39 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 296 273 223 181 161 134 136 122 100
Omsättningstillgångar 891 588 932 890 995 1 058 865 989 969 815
Tillgångar 1 210 884 1 205 1 113 1 176 1 220 999 1 125 1 091 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 474 511 523 379 374 329 317 353 325
Obeskattade reserver 101 43 133 153 123 156 160 150 176 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 514 368 560 438 674 690 511 658 562 448
Skulder och eget kapital 1 210 884 1 205 1 113 1 176 1 220 999 1 125 1 091 915
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 296 336 228 224 276 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 731 722 652 971 296 297 262 314 159 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 330 333 310 330 272 208 177 184 194 126
Utdelning till aktieägare 100 0 40 60 0 0 0 0 50 10
Omsättning 3 656 3 083 3 325 5 309 2 933 3 287 2 957 2 990 3 095 2 689
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 828 1 542 1 663 2 634 1 454 1 644 1 479 1 495 1 548 2 689
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 535 489 715 441 462 377 412 340 618
Rörelseresultat, EBITDA 228 -74 40 234 -9 63 75 17 120 154
Nettoomsättningförändring 18,59% -7,28% -36,87% 81,18% -11,56% 11,16% -1,10% -3,39% 15,10% -%
Du Pont-modellen 18,43% -8,94% 3,90% 21,20% -1,28% 5,25% 7,11% 1,33% 9,99% 15,19%
Vinstmarginal 6,10% -2,56% 1,41% 4,48% -0,52% 1,95% 2,40% 0,50% 3,52% 5,17%
Bruttovinstmarginal 54,02% 55,50% 48,93% 47,94% 47,54% 45,76% 46,43% 46,02% 42,78% 46,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 7,14% 11,19% 8,58% 11,04% 11,20% 11,97% 11,07% 13,15% 13,65%
Soliditet 55,68% 57,41% 51,02% 57,12% 39,94% 40,08% 44,46% 37,78% 43,97% 46,77%
Kassalikviditet 159,53% 138,04% 156,25% 191,32% 141,39% 148,70% 159,10% 145,44% 167,26% 172,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...