Visa allt om M.A. Bostads AB
Visa allt om M.A. Bostads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 734 2 555 2 116 2 158 1 937 1 980 1 808 1 614 1 221 1 234
Övrig omsättning - 9 - - 2 1 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 478 339 471 218 329 320 274 464 520
Resultat efter finansnetto 67 226 146 278 -4 55 35 1 309 408
Årets resultat 0 4 5 213 -4 55 35 -304 167 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 081 10 248 6 586 6 303 5 684 5 818 5 953 6 087 6 112 4 355
Omsättningstillgångar 532 606 458 491 342 163 126 214 135 70
Tillgångar 10 614 10 854 7 044 6 795 6 026 5 982 6 078 6 300 6 247 4 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 430 426 421 208 212 156 121 425 258
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 716 9 888 6 256 5 906 5 372 5 279 5 557 5 653 5 402 3 831
Kortfristiga skulder 467 536 363 468 447 490 364 526 343 336
Skulder och eget kapital 10 614 10 854 7 044 6 795 6 026 5 982 6 078 6 300 6 247 4 425
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 99 71 145 61 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 227 154 155 0 0 5 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 108 86 68 57 79 40 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 734 2 564 2 116 2 158 1 939 1 981 1 808 1 615 1 221 1 234
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 734 2 555 2 116 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 264 244 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 621 673 486 614 352 463 454 406 564 620
Nettoomsättningförändring 7,01% 20,75% -1,95% 11,41% -2,17% 9,51% 12,02% 32,19% -1,05% -%
Du Pont-modellen 3,75% 4,45% 4,83% 7,02% 3,73% 5,60% 5,43% 4,48% 7,52% 11,80%
Vinstmarginal 14,56% 18,90% 16,07% 22,10% 11,62% 16,92% 18,25% 17,47% 38,49% 42,30%
Bruttovinstmarginal 50,15% 54,87% 46,98% 49,03% 33,87% 47,32% 43,03% 34,45% 42,67% 44,57%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 2,74% 4,49% 1,07% -5,42% -16,52% -13,16% -19,33% -17,04% -21,56%
Soliditet 4,05% 3,96% 6,05% 6,20% 3,45% 3,54% 2,57% 1,92% 7,69% 5,83%
Kassalikviditet 113,92% 113,06% 126,17% 104,91% 76,51% 33,27% 34,62% 40,68% 39,36% 20,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...