Visa allt om Rigmor Robért Aktiebolag
Visa allt om Rigmor Robért Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 206 409 143 361 343 343 379 971 1 099 729
Övrig omsättning - - - - 30 - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 180 -97 -45 -57 20 -179 69 164 20
Resultat efter finansnetto 35 180 -120 51 -57 43 -181 82 176 24
Årets resultat 35 180 -120 51 -57 43 -179 91 97 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 0 696 604 612 550 551 537 621
Omsättningstillgångar 435 464 748 196 224 289 381 896 988 610
Tillgångar 935 964 748 893 828 901 931 1 447 1 525 1 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 662 627 447 568 516 573 694 963 962 975
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 50 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 273 337 301 325 311 328 237 482 514 247
Skulder och eget kapital 935 964 748 893 828 901 931 1 447 1 525 1 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 53 96 343 329 159
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 2 4 71 85 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 11 - 33 29 61 164 245 233 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 165 90 90 110
Omsättning 206 409 143 361 373 343 380 971 1 099 729
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 206 409 143 361 343 343 379 971 1 099 729
Personalkostnader per anställd (tkr) - 13 11 111 117 114 262 597 568 316
Rörelseresultat, EBITDA 35 180 -97 -41 -49 26 -173 76 236 96
Nettoomsättningförändring -49,63% 186,01% -60,39% 5,25% 0,00% -9,50% -60,97% -11,65% 50,75% -%
Du Pont-modellen 3,74% 18,67% -12,97% 5,82% -6,88% 4,88% -18,58% 6,70% 11,54% 2,11%
Vinstmarginal 16,99% 44,01% -67,83% 14,40% -16,62% 12,83% -45,65% 9,99% 16,01% 3,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,64% 31,05% 312,59% -35,73% -25,36% -11,37% 37,99% 42,64% 43,13% 49,79%
Soliditet 70,80% 65,04% 59,76% 63,61% 62,32% 63,60% 74,54% 66,65% 65,44% 79,73%
Kassalikviditet 159,34% 137,69% 248,50% 60,31% 72,03% 88,11% 160,76% 185,89% 192,22% 246,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...