Visa allt om Elf & Netzell Express Aktiebolag
Visa allt om Elf & Netzell Express Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 489 516 514 533 569 646 713 700 676 611
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -30 -63 -6 13 -41 -11 27 23 34 -20
Resultat efter finansnetto -30 -63 -6 12 -42 -13 25 21 33 -24
Årets resultat -30 -63 -6 12 -42 -13 18 16 33 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 0 0 9 16 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 125 157 150 159 110 226 257 220 236 164
Tillgångar 144 157 150 169 126 226 257 220 236 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 62 96 102 90 132 145 127 111 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 61 54 67 36 94 112 93 126 87
Skulder och eget kapital 144 157 150 169 126 226 257 220 236 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 16 111 265 276 276 242 81
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 2 25 83 97 90 76 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 489 516 518 533 569 646 713 700 676 628
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 533 569 646 713 700 676 611
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 19 103 347 408 368 326 107
Rörelseresultat, EBITDA -25 -63 -6 19 -37 -11 27 23 34 -20
Nettoomsättningförändring -5,23% 0,39% -3,56% -6,33% -11,92% -9,40% 1,86% 3,55% 10,64% -%
Du Pont-modellen -20,83% -40,13% -4,00% 7,69% -32,54% -4,87% 10,51% 10,91% 14,83% -12,20%
Vinstmarginal -6,13% -12,21% -1,17% 2,44% -7,21% -1,70% 3,79% 3,43% 5,18% -3,27%
Bruttovinstmarginal 64,01% 63,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,56% 18,60% 18,68% 17,26% 13,01% 20,43% 20,34% 18,14% 16,27% 12,60%
Soliditet 39,58% 39,49% 64,00% 60,36% 71,43% 58,41% 56,42% 57,73% 47,03% 46,95%
Kassalikviditet 284,09% 257,38% 277,78% 237,31% 305,56% 240,43% 229,46% 236,56% 187,30% 188,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...