Visa allt om Comigen Aktiebolag
Visa allt om Comigen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 27 430 2 018 1 767 1 756 1 914 4 148 7 725
Övrig omsättning - 2 - 45 15 - - 855 8 100
Rörelseresultat (EBIT) -18 -9 -49 -617 121 -124 -93 463 -556 -641
Resultat efter finansnetto -19 -9 -13 -905 -31 -269 -191 221 -800 -849
Årets resultat -19 -9 -13 -905 -31 -269 -191 221 -800 -849
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 0 0 4 18 37 1 121 1 153
Omsättningstillgångar 3 4 27 86 570 958 1 097 1 358 9 027 6 795
Tillgångar 3 4 42 86 570 962 1 115 1 395 10 147 7 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 394 -3 375 -3 366 -3 353 -2 448 -2 417 -2 148 -1 957 -2 177 -1 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 248 180 1 791 1 288 1 683 1 520 1 167 2 835 3 107
Kortfristiga skulder 3 396 3 130 3 228 1 648 1 730 1 695 1 742 2 185 9 490 6 218
Skulder och eget kapital 3 4 42 86 570 962 1 115 1 395 10 147 7 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 15 85 83 85 83 121 239 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 5 27 26 27 27 86 129 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 27 475 2 033 1 767 1 756 2 769 4 156 7 825
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 27 215 1 009 884 878 957 2 074 2 575
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 21 56 57 59 58 108 192 267
Rörelseresultat, EBITDA -18 -9 -49 -617 125 -110 -74 497 -503 -576
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -93,72% -78,69% 14,20% 0,63% -8,25% -53,86% -46,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -30,95% -716,28% 21,23% -12,89% -7,89% 33,62% -5,45% -8,06%
Vinstmarginal -% -% -48,15% -143,26% 6,00% -7,02% -5,01% 24,50% -13,33% -8,30%
Bruttovinstmarginal -% -% 62,96% -66,51% 33,40% 23,66% 30,41% 23,62% 16,83% 14,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -11 855,56% -363,26% -57,48% -41,71% -36,73% -43,21% -11,16% 7,47%
Soliditet -113 133,33% -84 375,00% -8 014,29% -3 898,84% -429,47% -251,25% -192,65% -140,29% -21,45% -17,33%
Kassalikviditet 0,09% 0,13% 0,84% 5,22% 20,64% 21,42% 10,05% 17,76% 79,11% 86,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...