Visa allt om ILLUSTRATION OCH GESTALTNING Aktiebolag (IGAB)
Visa allt om ILLUSTRATION OCH GESTALTNING Aktiebolag (IGAB)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 172 84 135 288 2 8 5 58 30 47
Övrig omsättning - 20 12 8 - - 85 1 3 40
Rörelseresultat (EBIT) 30 -3 12 213 -34 -54 -72 -30 -25 -38
Resultat efter finansnetto 30 -3 12 214 -34 -54 -72 -27 -23 -38
Årets resultat 30 -3 12 214 -34 -54 -65 -27 -23 -38
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 2 3 8 15 23 16 21 28 25
Omsättningstillgångar 109 151 140 188 43 65 141 151 161 201
Tillgångar 177 153 143 195 59 88 156 172 189 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 93 96 84 -130 -96 -42 24 50 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 61 47 111 188 184 198 149 139 153
Skulder och eget kapital 177 153 143 195 59 88 156 172 189 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 60 0 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 0 0 0 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 19 0 0 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 172 104 147 296 2 8 90 59 33 87
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 84 135 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 79 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 63 -2 16 221 -26 -46 -64 -21 -13 -19
Nettoomsättningförändring 104,76% -37,78% -53,12% 14 300,00% -75,00% 60,00% -91,38% 93,33% -36,17% -%
Du Pont-modellen 16,95% -1,96% 8,39% 109,74% -57,63% -61,36% -46,15% -16,28% -11,64% -16,81%
Vinstmarginal 17,44% -3,57% 8,89% 74,31% -1 700,00% -675,00% -1 440,00% -48,28% -73,33% -80,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,98% 107,14% 68,89% 26,74% -7 250,00% -1 487,50% -1 140,00% 3,45% 73,33% 102,13%
Soliditet 69,49% 60,78% 67,13% 43,08% -220,34% -109,09% -26,92% 13,95% 26,46% 32,30%
Kassalikviditet 201,85% 247,54% 297,87% 169,37% 22,87% 35,33% 71,21% 101,34% 115,83% 131,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...