Visa allt om ILLUSTRATION OCH GESTALTNING Aktiebolag (IGAB)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 84 135 288 2 8 5 58 30 47 0
Övrig omsättning 20 12 8 - - 85 1 3 40 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 12 213 -34 -54 -72 -30 -25 -38 -82
Resultat efter finansnetto -3 12 214 -34 -54 -72 -27 -23 -38 -82
Årets resultat -3 12 214 -34 -54 -65 -27 -23 -38 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 8 15 23 16 21 28 25 21
Omsättningstillgångar 151 140 188 43 65 141 151 161 201 202
Tillgångar 153 143 195 59 88 156 172 189 226 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 96 84 -130 -96 -42 24 50 73 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 47 111 188 184 198 149 139 153 113
Skulder och eget kapital 153 143 195 59 88 156 172 189 226 224
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 60 0 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 0 0 0 - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 0 0 - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 147 296 2 8 90 59 33 87 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 84 135 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 79 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 16 221 -26 -46 -64 -21 -13 -19 -67
Nettoomsättningförändring -37,78% -53,12% 14 300,00% -75,00% 60,00% -91,38% 93,33% -36,17% -% -%
Du Pont-modellen -1,96% 8,39% 109,74% -57,63% -61,36% -46,15% -16,28% -11,64% -16,81% -%
Vinstmarginal -3,57% 8,89% 74,31% -1 700,00% -675,00% -1 440,00% -48,28% -73,33% -80,85% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 107,14% 68,89% 26,74% -7 250,00% -1 487,50% -1 140,00% 3,45% 73,33% 102,13% -%
Soliditet 60,78% 67,13% 43,08% -220,34% -109,09% -26,92% 13,95% 26,46% 32,30% 49,11%
Kassalikviditet 247,54% 297,87% 169,37% 22,87% 35,33% 71,21% 101,34% 115,83% 131,37% 178,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...