Visa allt om Henomag Aktiebolag
Visa allt om Henomag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -66 -14 -14 -15 -27 0 -13 -20 -23 10
Resultat efter finansnetto 967 1 679 4 970 1 130 1 382 1 438 2 047 3 856 1 521 894
Årets resultat 3 3 4 662 833 1 605 1 056 1 511 3 856 1 521 894
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 297 5 938 5 636 2 916 4 643 3 152 1 702 13 342 16 150 17 641
Omsättningstillgångar 4 419 82 88 139 93 105 117 334 352 100
Tillgångar 46 716 6 020 5 724 3 054 4 736 3 257 1 819 13 676 16 502 17 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 322 4 320 4 317 743 739 746 758 2 248 2 142 2 321
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 719 0 0 2 285 3 972 1 700 237 10 602 13 533 13 878
Kortfristiga skulder 22 674 1 701 1 407 27 26 12 23 27 28 743
Skulder och eget kapital 46 716 6 020 5 724 3 054 4 736 3 257 1 819 13 676 16 502 17 742
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -66 -14 -14 -15 -27 0 -13 -20 -23 10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 9,25% 71,76% 75,42% 24,33% 15,60% 41,01% 74,08% 20,65% 16,47% 16,33%
Kassalikviditet 19,49% 4,82% 6,25% 514,81% 357,69% 875,00% 508,70% 1 237,04% 1 257,14% 13,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...