Visa allt om Henomag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -14 -15 -27 0 -13 -20 -23 10 -66
Resultat efter finansnetto 1 679 4 970 1 130 1 382 1 438 2 047 3 856 1 521 894 3 340
Årets resultat 3 4 662 833 1 605 1 056 1 511 3 856 1 521 894 1 824
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 938 5 636 2 916 4 643 3 152 1 702 13 342 16 150 17 641 17 500
Omsättningstillgångar 82 88 139 93 105 117 334 352 100 297
Tillgångar 6 020 5 724 3 054 4 736 3 257 1 819 13 676 16 502 17 742 17 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 320 4 317 743 739 746 758 2 248 2 142 2 321 2 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 285 3 972 1 700 237 10 602 13 533 13 878 13 878
Kortfristiga skulder 1 701 1 407 27 26 12 23 27 28 743 772
Skulder och eget kapital 6 020 5 724 3 054 4 736 3 257 1 819 13 676 16 502 17 742 17 797
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -14 -15 -27 0 -13 -20 -23 10 -66
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 71,76% 75,42% 24,33% 15,60% 41,01% 74,08% 20,65% 16,47% 16,33% 16,43%
Kassalikviditet 4,82% 6,25% 514,81% 357,69% 875,00% 508,70% 1 237,04% 1 257,14% 13,46% 38,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...