Visa allt om Kingfisher Offshore AB
Visa allt om Kingfisher Offshore AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 594 252 1 629 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 233 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -133 -450 154 -39 -50 -37 -29 -26 -27 -25
Resultat efter finansnetto -188 -477 132 44 -139 -54 -48 -43 -45 -43
Årets resultat -188 -477 132 44 -139 -54 -48 -43 -45 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 920 1 380 1 840 2 300 0 1 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 136 32 445 35 25 15 13 6 9 6
Tillgångar 1 055 1 412 2 285 2 335 25 15 13 6 9 6
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -80 108 585 453 -891 -752 -698 -649 -606 -561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 135 1 304 1 699 1 883 916 767 711 656 615 568
Skulder och eget kapital 1 055 1 412 2 285 2 335 25 15 13 6 9 6
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 594 252 1 629 0 233 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 327 10 620 -39 -50 -37 -29 -26 -27 -25
Nettoomsättningförändring 135,71% -84,53% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -12,61% -31,87% 6,74% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -22,39% -178,57% 9,45% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 89,73% 67,86% 48,99% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -168,18% -504,76% -76,98% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -7,58% 7,65% 25,60% 19,40% -3 564,00% -5 013,33% -5 369,23% -10 816,67% -6 733,33% -9 350,00%
Kassalikviditet 11,98% 2,45% 26,19% 1,86% 2,73% 1,96% 1,83% 0,91% 1,46% 1,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...