Visa allt om Fontana Holding Aktiebolag
Visa allt om Fontana Holding Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 282 888 279 437 297 796 293 810 313 921 317 208 288 664 240 729 208 847 187 748
Övrig omsättning 1 364 833 1 470 1 525 406 1 016 17 216 174 877
Rörelseresultat (EBIT) -1 093 -10 339 -2 891 -2 363 11 321 9 776 2 899 156 2 522 2 480
Resultat efter finansnetto -1 896 -11 124 -3 752 -3 493 9 982 8 679 1 751 -1 404 1 123 1 743
Årets resultat -1 928 -11 124 -3 221 -2 654 7 324 6 369 1 212 -1 093 711 1 188
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 685 20 704 21 209 23 098 25 347 23 543 23 927 25 429 24 782 13 539
Omsättningstillgångar 63 055 58 325 63 641 54 483 62 423 56 509 62 338 54 272 49 143 37 984
Tillgångar 82 740 79 029 84 850 77 581 87 770 80 052 86 265 79 701 73 925 51 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 992 5 920 16 384 19 606 22 371 15 247 8 877 7 644 8 937 8 226
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 531 1 642 1 009 434 322 752 0
Långfristiga skulder 25 858 26 537 18 346 19 432 22 854 25 901 34 973 31 124 34 631 15 311
Kortfristiga skulder 52 890 46 572 50 120 38 012 40 903 37 895 41 981 40 611 29 605 27 329
Skulder och eget kapital 82 740 79 029 84 850 77 581 87 770 80 052 86 265 79 701 73 925 51 523
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 269 1 301 900 720 709 1 042 986 864 951 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 682 9 610 14 930 14 456 14 559 13 214 11 357 9 903 8 879 8 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 155 4 710 6 525 6 435 6 435 5 589 4 862 14 307 3 977 3 440
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 284 252 280 270 299 266 295 335 314 327 318 224 288 681 240 945 209 021 188 625
Nyckeltal
Antal anställda 29 26 41 41 40 37 37 36 33 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 755 10 748 7 263 7 166 7 848 8 573 7 802 6 687 6 329 5 689
Personalkostnader per anställd (tkr) 615 632 564 549 570 557 489 448 441 400
Rörelseresultat, EBITDA -73 -9 121 -931 -304 13 172 11 592 4 622 2 227 4 087 4 279
Nettoomsättningförändring 1,23% -6,16% 1,36% -6,41% -1,04% 9,89% 19,91% 15,27% 11,24% -%
Du Pont-modellen -1,31% -13,03% -3,35% -3,01% 12,96% 12,23% 3,40% 0,39% 3,57% 4,93%
Vinstmarginal -0,38% -3,69% -0,96% -0,79% 3,62% 3,09% 1,02% 0,13% 1,26% 1,35%
Bruttovinstmarginal 19,64% 20,00% 22,51% 23,19% 24,33% 23,54% 19,39% 20,07% 19,92% 19,45%
Rörelsekapital/omsättning 3,59% 4,21% 4,54% 5,61% 6,86% 5,87% 7,05% 5,67% 9,36% 5,68%
Soliditet 4,82% 7,49% 19,31% 25,27% 25,49% 19,05% 10,29% 9,59% 12,09% 16,88%
Kassalikviditet 65,68% 66,57% 63,47% 72,37% 74,51% 80,38% 80,16% 72,95% 86,67% 64,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 -76 -78 -83 -55 -53 -44 -20 0 0
Resultat efter finansnetto 2 -1 -524 -224 -219 18 1 5 34 0
Årets resultat 2 -1 -524 0 -87 18 1 5 34 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 990 7 848 7 400 6 832 6 460 5 910 5 660 5 615 5 725 4 877
Omsättningstillgångar 31 31 31 30 30 30 30 26 14 15
Tillgångar 9 021 7 879 7 431 6 862 6 490 5 940 5 690 5 641 5 739 4 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 114 115 639 1 039 957 939 938 1 133 833
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 884 7 464 7 021 5 903 5 441 4 973 4 731 4 683 4 606 4 059
Kortfristiga skulder 21 301 295 320 10 10 20 20 0 0
Skulder och eget kapital 9 021 7 879 7 431 6 862 6 490 5 940 5 690 5 641 5 739 4 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 200 0 0 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -105 -76 -78 -83 -55 -53 -44 -20 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 1,29% 1,45% 1,55% 9,31% 16,01% 16,11% 16,50% 16,63% 19,74% 17,03%
Kassalikviditet 147,62% 10,30% 10,51% 9,38% 300,00% 300,00% 150,00% 130,00% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...