Visa allt om QOIC AB
Visa allt om QOIC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 40 1 243 2 288 2 603 5 367 5 768
Övrig omsättning - - - 56 - 38 2 453 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -25 -23 16 -137 -993 492 -895 -748 -145
Resultat efter finansnetto -900 -273 -27 16 -138 -1 001 492 -905 -746 -142
Årets resultat 11 -273 -27 16 -138 -1 001 492 -905 -746 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 379 16 379 1 099 107 238 1 967 1 669 1 710 143 177
Omsättningstillgångar 11 6 8 9 54 444 1 118 1 082 1 022 1 393
Tillgångar 16 390 16 386 1 108 116 292 2 411 2 787 2 792 1 165 1 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 99 89 116 100 100 612 121 -627 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 134 16 104 1 009 0 130 1 788 498 477 160 0
Kortfristiga skulder 4 146 183 10 0 61 523 1 677 2 195 1 632 1 451
Skulder och eget kapital 16 390 16 386 1 108 116 292 2 411 2 787 2 792 1 165 1 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 480 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 57 200 297 534 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 2 23 64 93 372 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 56 40 1 281 4 741 2 603 5 367 5 768
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 288 1 302 1 342 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 277 203 350 333
Rörelseresultat, EBITDA -2 -25 -23 16 -137 -993 543 -883 -714 -111
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -96,78% -45,67% -12,10% -51,50% -6,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -46,92% -41,19% 17,76% -32,06% -63,78% -8,85%
Vinstmarginal -% -% -% -% -342,50% -79,89% 21,63% -34,38% -13,84% -2,41%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% -37,94% 100,00% 27,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -17,50% -6,36% -24,43% -42,76% -11,37% -1,01%
Soliditet 0,67% 0,60% 8,03% 100,00% 34,25% 4,15% 21,96% 4,33% -53,82% 7,58%
Kassalikviditet 0,27% 3,28% 80,00% -% 88,52% 84,89% 66,67% 49,29% 62,01% 96,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...