Visa allt om Kjell Roos Production Aktiebolag
Visa allt om Kjell Roos Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 468 664 282 841 351 548 887
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -26 -161 91 -325 -262 142 -224 310 152
Resultat efter finansnetto 56 -42 -179 71 -347 -268 142 -224 310 148
Årets resultat 101 675 386 71 -347 -268 130 -114 111 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 438 971 150 79 88 203 224 148 290 205
Tillgångar 538 1 071 250 179 188 303 324 248 390 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 778 103 -283 -354 -7 298 168 282 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kortfristiga skulder 260 293 147 462 543 310 26 80 109 129
Skulder och eget kapital 538 1 071 250 179 188 303 324 248 390 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 142 87 116 15 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 24 380 88 297 97 36 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 9 30 159 83 110 78 26 67
Utdelning till aktieägare 150 600 0 0 0 0 37 0 0 0
Omsättning 0 0 10 468 664 282 841 351 548 887
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 2 2 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 468 332 141 421 176 - 444
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 59 270 166 260 146 - 172
Rörelseresultat, EBITDA -36 -26 -161 91 -325 -262 142 -224 310 152
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -29,52% 135,46% -66,47% 139,60% -35,95% -38,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 50,84% -172,87% -86,47% 43,83% -89,92% 79,74% 49,84%
Vinstmarginal -% -% -% 19,44% -48,95% -92,91% 16,88% -63,53% 56,75% 17,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,43% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -81,84% -68,52% -37,94% 23,54% 19,37% 33,03% 8,57%
Soliditet 51,86% 72,64% 41,20% -158,10% -188,30% -2,31% 91,98% 67,74% 72,31% 56,07%
Kassalikviditet 168,46% 331,40% 102,04% 17,10% 16,21% 65,48% 861,54% 185,00% 266,06% 158,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...