Visa allt om Viklan Teknik Aktiebolag
Visa allt om Viklan Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 413 475 97 0 13 0 18 247 270 168
Övrig omsättning 10 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 159 140 17 -24 -14 -25 -65 -49 -25 22
Resultat efter finansnetto 159 140 16 -25 -15 -26 -65 -48 -26 21
Årets resultat 152 140 16 -25 -15 -26 -65 -48 -26 21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 592 457 184 231 227 210 216 368 309 372
Tillgångar 592 457 184 231 227 210 216 368 309 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 260 119 103 128 143 170 235 283 320
Obeskattade reserver 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 197 64 128 99 67 46 134 26 52
Skulder och eget kapital 592 457 184 231 227 210 216 368 309 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 2 3 9 15 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 10 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 290 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Omsättning 423 475 97 0 13 0 18 247 270 168
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 413 475 97 - 13 - 18 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 10 4 2 2 3 9 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 159 140 17 -24 -14 -25 -65 -49 -25 22
Nettoomsättningförändring -13,05% 389,69% -% -100,00% -% -100,00% -92,71% -8,52% 60,71% -%
Du Pont-modellen 26,86% 30,63% 9,24% -% -6,17% -% -29,63% -12,77% -8,09% 6,18%
Vinstmarginal 38,50% 29,47% 17,53% -% -107,69% -% -355,56% -19,03% -9,26% 13,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,73% 54,74% 123,71% -% 984,62% -% 944,44% 94,74% 104,81% 190,48%
Soliditet 70,12% 56,89% 64,67% 44,59% 56,39% 68,10% 78,70% 63,86% 91,59% 86,02%
Kassalikviditet 336,36% 231,98% 287,50% 180,47% 229,29% 313,43% 469,57% 274,63% 1 188,46% 715,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...