Visa allt om Viklan Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 475 97 0 13 0 18 247 270 168 331
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 140 17 -24 -14 -25 -65 -49 -25 22 -160
Resultat efter finansnetto 140 16 -25 -15 -26 -65 -48 -26 21 -161
Årets resultat 140 16 -25 -15 -26 -65 -48 -26 21 -112
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 457 184 231 227 210 216 368 309 372 361
Tillgångar 457 184 231 227 210 216 368 309 372 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 119 103 128 143 170 235 283 320 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 197 64 128 99 67 46 134 26 52 62
Skulder och eget kapital 457 184 231 227 210 216 368 309 372 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 2 3 9 15 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Omsättning 475 97 0 13 0 18 247 270 168 331
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 475 97 - 13 - 18 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 4 2 2 3 9 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 140 17 -24 -14 -25 -65 -49 -25 22 -158
Nettoomsättningförändring 389,69% -% -100,00% -% -100,00% -92,71% -8,52% 60,71% -49,24% -%
Du Pont-modellen 30,63% 9,24% -% -6,17% -% -29,63% -12,77% -8,09% 6,18% -44,04%
Vinstmarginal 29,47% 17,53% -% -107,69% -% -355,56% -19,03% -9,26% 13,69% -48,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,74% 123,71% -% 984,62% -% 944,44% 94,74% 104,81% 190,48% 90,33%
Soliditet 56,89% 64,67% 44,59% 56,39% 68,10% 78,70% 63,86% 91,59% 86,02% 83,10%
Kassalikviditet 231,98% 287,50% 180,47% 229,29% 313,43% 469,57% 274,63% 1 188,46% 715,38% 582,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...