Visa allt om YVLINGE LANTBRUK Aktiebolag
Visa allt om YVLINGE LANTBRUK Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 1 966 1 867 1 338 1 991 2 189 1 418 1 660 2 142 2 732 1 438
Övrig omsättning 506 687 668 708 840 725 540 470 1 291 678
Rörelseresultat (EBIT) -3 182 -326 5 272 -496 90 400 612 49
Resultat efter finansnetto 68 261 -224 147 415 -409 2 069 -1 000 1 852 664
Årets resultat 12 308 72 63 328 46 2 114 -1 204 871 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 337 5 646 6 003 6 225 5 450 5 871 6 060 1 444 1 598 1 120
Omsättningstillgångar 1 143 1 286 972 1 056 1 835 1 560 1 684 4 835 6 219 4 401
Tillgångar 6 480 6 932 6 976 7 281 7 285 7 431 7 744 6 279 7 817 5 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 121 5 110 4 802 4 730 4 810 4 933 4 887 2 773 4 377 3 506
Obeskattade reserver 929 877 1 010 1 315 1 242 1 316 1 796 1 948 1 902 1 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 861 958 1 156 1 050 592 750 753 233 233
Kortfristiga skulder 244 85 205 79 182 590 312 804 1 305 518
Skulder och eget kapital 6 480 6 932 6 976 7 281 7 285 7 431 7 744 6 279 7 817 5 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 100 100 100 100 100 116 110 132 160 40
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 33 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 31 31 31 31 36 40 39 46 64 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 450 0 0 400 0
Omsättning 2 472 2 554 2 006 2 699 3 029 2 143 2 200 2 612 4 023 2 116
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 983 934 669 996 1 095 709 830 1 071 1 366 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 58 70 69 70 80 76 88 133 93
Rörelseresultat, EBITDA 279 482 9 297 514 -278 282 570 790 102
Nettoomsättningförändring 5,30% 39,54% -32,80% -9,05% 54,37% -14,58% -22,50% -21,60% 89,99% -%
Du Pont-modellen 1,13% 4,13% -2,80% 2,65% 5,86% -5,37% 26,72% 9,21% 27,03% 12,06%
Vinstmarginal 3,71% 15,32% -14,57% 9,69% 19,51% -28,14% 124,64% 26,98% 77,34% 46,31%
Bruttovinstmarginal 46,03% 53,13% 39,24% 39,28% 41,25% 35,33% 33,67% 53,45% 36,90% 27,40%
Rörelsekapital/omsättning 45,73% 64,33% 57,32% 49,07% 75,51% 68,41% 82,65% 188,19% 179,87% 270,03%
Soliditet 90,21% 83,58% 80,13% 78,27% 78,59% 79,44% 80,20% 66,50% 73,51% 79,99%
Kassalikviditet 274,18% 974,12% 360,98% 1 067,09% 793,96% 168,31% 365,71% 500,25% 442,91% 760,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...