Visa allt om KN Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om KN Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 550 552 296 372 669 1 437 1 997 1 989 2 034 1 784
Övrig omsättning - - - - 59 709 - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 46 -9 -193 4 675 131 -23 -69 -107
Resultat efter finansnetto 72 40 -15 -199 -1 676 119 -40 -83 -116
Årets resultat 72 40 -15 -199 -1 676 119 -40 -83 -83
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 158 210 263 323 68 71 91 80 92
Omsättningstillgångar 292 249 167 189 559 785 405 336 454 545
Tillgångar 399 407 378 452 882 854 477 427 533 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 273 233 247 589 717 42 -77 -37 46
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 53 97 138 0 0 94 16 33
Kortfristiga skulder 154 125 92 107 155 136 435 410 554 559
Skulder och eget kapital 399 407 378 452 882 854 477 427 533 638
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 71 0 38 92 205 187 172 177 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 0 0 0 0 92 263 257 328 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 10 10 56 98 228 228 234 236 220
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 143 127 0 0 0 0
Omsättning 550 552 296 372 728 2 146 1 997 1 989 2 036 1 784
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 550 552 296 372 669 719 999 995 1 017 892
Personalkostnader per anställd (tkr) 47 85 18 122 202 264 341 335 346 311
Rörelseresultat, EBITDA 125 98 43 -138 57 694 151 -6 -56 -93
Nettoomsättningförändring -0,36% 86,49% -20,43% -44,39% -53,44% -28,04% 0,40% -2,21% 14,01% -%
Du Pont-modellen 18,55% 11,30% -1,85% -42,04% 1,47% 79,63% 27,46% -5,39% -12,95% -16,46%
Vinstmarginal 13,45% 8,33% -2,36% -51,08% 1,94% 47,32% 6,56% -1,16% -3,39% -5,89%
Bruttovinstmarginal 62,91% 61,05% 68,24% 72,85% 76,23% 56,51% 63,90% 59,13% 56,19% 52,52%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 22,46% 25,34% 22,04% 60,39% 45,16% -1,50% -3,72% -4,92% -0,78%
Soliditet 61,40% 67,08% 61,64% 54,65% 66,78% 83,96% 8,81% -18,03% -6,94% 7,21%
Kassalikviditet 189,61% 199,20% 181,52% 176,64% 340,00% 574,26% 86,67% 77,32% 74,19% 79,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...