Visa allt om Retech Aktiebolag
Visa allt om Retech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 50 121 47 31 19 225 96 53 224 440
Övrig omsättning 55 42 73 35 283 28 836 840 342 598
Rörelseresultat (EBIT) -134 -98 -122 -253 -34 -30 346 488 99 342
Resultat efter finansnetto 101 159 69 14 1 050 23 1 368 2 601 124 388
Årets resultat 101 159 69 14 1 031 15 1 275 2 460 85 355
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 318 7 618 5 203 5 198 5 101 4 259 2 972 2 643 2 131 2 110
Omsättningstillgångar 217 423 2 522 2 508 2 600 2 459 4 008 2 922 842 1 107
Tillgångar 7 535 8 041 7 725 7 706 7 701 6 718 6 980 5 565 2 974 3 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 175 7 824 7 665 7 596 7 583 6 552 6 557 5 282 2 821 2 736
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 360 217 60 110 119 166 423 283 153 481
Skulder och eget kapital 7 535 8 041 7 725 7 706 7 701 6 718 6 980 5 565 2 974 3 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 40 2 202 86 107 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 0 55 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 7 12 56 58 48 113 82 104 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 163 120 66 302 253 932 893 566 1 038
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 121 47 31 19 225 96 53 224 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 32 15 114 98 52 320 170 221 382
Rörelseresultat, EBITDA -50 -16 -92 -221 0 6 387 519 129 405
Nettoomsättningförändring -58,68% 157,45% 51,61% 63,16% -91,56% 134,38% 81,13% -76,34% -49,09% -%
Du Pont-modellen 1,33% 1,98% 0,88% 0,18% 13,65% 0,37% 19,60% 46,74% 4,17% 12,06%
Vinstmarginal 200,00% 131,40% 144,68% 45,16% 5 531,58% 11,11% 1 425,00% 4 907,55% 55,36% 88,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -286,00% 170,25% 5 238,30% 7 735,48% 13 057,89% 1 019,11% 3 734,38% 4 979,25% 307,59% 142,27%
Soliditet 95,22% 97,30% 99,22% 98,57% 98,47% 97,53% 93,94% 94,91% 94,86% 85,05%
Kassalikviditet 60,28% 194,93% 4 203,33% 2 280,00% 2 184,87% 1 481,33% 947,52% 1 032,51% 550,33% 230,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...