Visa allt om Sandbergs Mått & Pass Aktiebolag
Visa allt om Sandbergs Mått & Pass Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 15 15 13 6 160 203 31 8 17
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 4 0 -8 -12 -17 -12 2 18 -1 1
Resultat efter finansnetto 4 4 0 9 -31 -3 36 -29 -2 12
Årets resultat 4 4 0 9 -31 -4 36 -29 -2 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 23 10 16 76 78 71 50 87 87
Omsättningstillgångar 214 200 210 199 232 266 278 160 169 174
Tillgångar 233 223 220 216 308 344 350 210 256 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 105 101 101 93 124 128 92 121 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 119 118 116 118 205 207 216 113 113 112
Kortfristiga skulder 3 0 3 -3 10 13 6 5 23 26
Skulder och eget kapital 233 223 220 216 308 344 350 210 256 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 15 15 13 6 160 203 31 8 18
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 160 203 31 8 17
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 1 - - 2
Rörelseresultat, EBITDA 8 4 -2 -4 -15 -10 2 18 -1 1
Nettoomsättningförändring -6,67% 0,00% 15,38% 116,67% -96,25% -21,18% 554,84% 287,50% -52,94% -%
Du Pont-modellen 1,72% 1,79% -0,45% 3,70% -5,19% -0,87% 10,29% 9,52% -0,39% 4,58%
Vinstmarginal 28,57% 26,67% -6,67% 61,54% -266,67% -1,88% 17,73% 64,52% -12,50% 70,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 86,67% 53,33% 46,15% -116,67% 1,88% 6,90% 93,55% 87,50% 76,47%
Rörelsekapital/omsättning 1 507,14% 1 333,33% 1 380,00% 1 553,85% 3 700,00% 158,12% 133,99% 500,00% 1 825,00% 870,59%
Soliditet 47,21% 47,09% 45,91% 46,76% 30,19% 36,05% 36,57% 43,81% 47,27% 46,95%
Kassalikviditet 6 366,67% -% 6 266,67% -% 1 970,00% 1 676,92% 3 216,67% 2 760,00% 630,43% 573,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...