Visa allt om Loviseberg Medica Aktiebolag
Visa allt om Loviseberg Medica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 434 1 095 2 525 2 995 2 523 2 704 2 504 2 431 2 697
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 105 372 194 267 85 136 -53 119 290
Resultat efter finansnetto -55 112 397 204 263 111 151 -61 80 327
Årets resultat -20 61 238 93 125 72 98 -2 4 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 54 40 58 68 97 98
Omsättningstillgångar 669 720 727 876 703 523 551 534 738 765
Tillgångar 669 720 727 876 756 564 609 602 835 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 347 285 172 264 240 268 270 382 438
Obeskattade reserver 276 322 292 185 123 46 46 46 136 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 51 149 519 369 278 295 286 317 336
Skulder och eget kapital 669 720 727 876 756 564 609 602 835 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 65 90 172 0 847 780 774 724 7 790 838
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 282 1 302 592 479 479 484 280 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 9 41 247 457 406 411 408 355 350
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 100 100 0 0
Omsättning 259 434 1 095 2 525 2 995 2 523 2 704 2 504 2 431 2 697
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 4 4 4 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 259 434 1 095 631 749 631 901 835 1 216 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 100 282 402 508 433 589 576 784 561
Rörelseresultat, EBITDA -61 105 372 248 290 102 161 -24 178 345
Nettoomsättningförändring -40,32% -60,37% -56,63% -15,69% 18,71% -6,69% 7,99% 3,00% -9,86% -%
Du Pont-modellen -8,37% 15,42% 54,61% 23,29% 36,77% 19,68% 24,79% -6,98% 15,69% 37,85%
Vinstmarginal -21,62% 25,58% 36,26% 8,08% 9,28% 4,40% 5,58% -1,68% 5,39% 12,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,24% 154,15% 52,79% 14,14% 11,15% 9,71% 9,47% 9,90% 17,32% 15,91%
Soliditet 76,57% 83,08% 70,53% 35,20% 46,91% 48,56% 49,57% 50,35% 57,48% 58,19%
Kassalikviditet 696,88% 1 411,76% 487,92% 168,79% 190,51% 188,13% 186,78% 186,71% 232,81% 227,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...