Visa allt om Centervalls Blomsterkiosk Aktiebolag
Visa allt om Centervalls Blomsterkiosk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 701 2 541 2 625 2 535 2 609 2 740 2 843 3 172 3 509 3 920
Övrig omsättning - 18 - - 2 1 - 3 39 -
Rörelseresultat (EBIT) -56 8 114 -17 -21 15 -97 -320 -194 -111
Resultat efter finansnetto -56 8 114 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112
Årets resultat -56 6 95 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 59 171 284 406 528 416
Omsättningstillgångar 555 552 469 405 419 484 497 562 818 1 105
Tillgångar 555 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 198 193 98 123 146 133 -269 50 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 413 353 277 307 355 509 648 1 237 1 296 1 291
Skulder och eget kapital 555 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 120 360 355 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 796 814 802 765 758 740 706 746 781 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 250 254 241 208 240 235 250 390 356 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 701 2 559 2 625 2 535 2 611 2 741 2 843 3 175 3 548 3 920
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 900 635 656 634 652 685 711 634 702 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 267 262 247 252 244 270 289 293 307
Rörelseresultat, EBITDA -56 8 114 42 91 127 25 -198 -113 7
Nettoomsättningförändring 6,30% -3,20% 3,55% -2,84% -4,78% -3,62% -10,37% -9,60% -10,48% -%
Du Pont-modellen -10,09% 1,45% 24,31% -4,20% -4,39% 2,29% -12,44% -32,75% -13,15% -7,30%
Vinstmarginal -2,07% 0,31% 4,34% -0,67% -0,80% 0,55% -3,41% -9,99% -5,04% -2,83%
Bruttovinstmarginal 45,54% 51,04% 52,88% 50,85% 51,40% 52,81% 52,06% 52,52% 50,38% 51,35%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 7,83% 7,31% 3,87% 2,45% -0,91% -5,31% -21,28% -13,62% -4,74%
Soliditet 25,77% 35,87% 41,15% 24,20% 25,73% 22,29% 17,05% -27,79% 3,71% 15,07%
Kassalikviditet 73,61% 66,01% 83,75% 66,12% 44,79% 33,79% 33,33% 23,04% 45,14% 66,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...