Visa allt om Centervalls Blomsterkiosk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 541 2 625 2 535 2 609 2 740 2 843 3 172 3 509 3 920 4 108
Övrig omsättning 18 - - 2 1 - 3 39 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 8 114 -17 -21 15 -97 -320 -194 -111 -61
Resultat efter finansnetto 8 114 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112 -61
Årets resultat 6 95 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 59 171 284 406 528 416 533
Omsättningstillgångar 552 469 405 419 484 497 562 818 1 105 1 063
Tillgångar 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520 1 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 193 98 123 146 133 -269 50 229 341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 353 277 307 355 509 648 1 237 1 296 1 291 1 256
Skulder och eget kapital 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520 1 597
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 120 360 355 337 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 814 802 765 758 740 706 746 781 817 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 254 241 208 240 235 250 390 356 377 358
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 559 2 625 2 535 2 611 2 741 2 843 3 175 3 548 3 920 4 110
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 635 656 634 652 685 711 634 702 784 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 262 247 252 244 270 289 293 307 294
Rörelseresultat, EBITDA 8 114 42 91 127 25 -198 -113 7 61
Nettoomsättningförändring -3,20% 3,55% -2,84% -4,78% -3,62% -10,37% -9,60% -10,48% -4,58% -%
Du Pont-modellen 1,45% 24,31% -4,20% -4,39% 2,29% -12,44% -32,75% -13,15% -7,30% -3,82%
Vinstmarginal 0,31% 4,34% -0,67% -0,80% 0,55% -3,41% -9,99% -5,04% -2,83% -1,48%
Bruttovinstmarginal 51,04% 52,88% 50,85% 51,40% 52,81% 52,06% 52,52% 50,38% 51,35% 51,19%
Rörelsekapital/omsättning 7,83% 7,31% 3,87% 2,45% -0,91% -5,31% -21,28% -13,62% -4,74% -4,70%
Soliditet 35,87% 41,15% 24,20% 25,73% 22,29% 17,05% -27,79% 3,71% 15,07% 21,35%
Kassalikviditet 66,01% 83,75% 66,12% 44,79% 33,79% 33,33% 23,04% 45,14% 66,46% 65,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...