Visa allt om Levande Bilder i Kullavik Aktiebolag
Visa allt om Levande Bilder i Kullavik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 215 211 324 379 348 260 425 426 723 695
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -18 -4 15 -7 -54 11 -48 34 21
Resultat efter finansnetto 20 -18 -8 11 -15 -54 8 -51 33 21
Årets resultat 20 -18 -8 11 -15 -54 8 -51 28 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 3 0 0 0 0 0 2 16 37
Omsättningstillgångar 84 81 101 93 70 73 131 101 152 131
Tillgångar 89 85 101 93 70 73 131 103 168 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 -18 -1 7 -4 11 65 57 132 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 102 101 85 74 62 66 46 36 64
Skulder och eget kapital 89 85 101 93 70 73 131 103 168 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 66 0 22 0 77 66 90 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 0 11 0 1 0 0 59 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 7 3 2 0 25 23 52 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Omsättning 215 211 324 379 348 260 425 426 723 695
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 211 324 379 348 260 425 426 723 695
Personalkostnader per anställd (tkr) - 38 98 47 66 35 147 138 262 242
Rörelseresultat, EBITDA 25 -17 -4 15 -7 -54 13 -34 55 45
Nettoomsättningförändring 1,90% -34,88% -14,51% 8,91% 33,85% -38,82% -0,23% -41,08% 4,03% -%
Du Pont-modellen 22,47% -21,18% -3,96% 16,13% -10,00% -73,97% 8,40% -46,60% 20,24% 12,50%
Vinstmarginal 9,30% -8,53% -1,23% 3,96% -2,01% -20,77% 2,59% -11,27% 4,70% 3,02%
Bruttovinstmarginal 69,30% 58,29% 62,35% 52,51% 56,61% 50,00% 78,12% 65,96% 84,09% 91,22%
Rörelsekapital/omsättning -1,40% -9,95% 0,00% 2,11% -1,15% 4,23% 15,29% 12,91% 16,04% 9,64%
Soliditet 2,25% -21,18% -0,99% 7,53% -5,71% 15,07% 49,62% 55,34% 78,57% 61,90%
Kassalikviditet 70,11% 56,86% 67,33% 78,82% 83,78% 98,39% 162,12% 141,30% 377,78% 156,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...