Visa allt om Aktiebolaget L & L Sjulin
Visa allt om Aktiebolaget L & L Sjulin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 20 0 263 0 2 171 2 502 112
Övrig omsättning - - - - - - 80 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 14 -30 60 74 -89 11 24
Resultat efter finansnetto 6 5 5 18 -25 60 75 -82 16 27
Årets resultat 6 5 5 18 -25 60 75 -82 16 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 154 148 143 139 116 262 202 86 134 106
Tillgångar 154 148 143 139 116 262 202 86 134 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 132 127 122 104 129 69 -6 76 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 17 17 17 0 133 133 92 57 50
Skulder och eget kapital 154 148 143 139 116 262 202 86 134 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 20 0 263 80 2 171 2 502 112
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 20 - 263 - 2 171 2 502 112
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 14 -30 60 74 -89 15 28
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -13,23% 2 133,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 13,67% -% 22,90% -% -95,35% 14,18% 24,55%
Vinstmarginal -% -% -% 95,00% -% 22,81% -% -3,78% 0,76% 24,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 95,00% -% 25,10% -% -3,73% 1,08% 36,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 610,00% -% 49,05% -% -0,28% 3,08% 50,00%
Soliditet 89,61% 89,19% 88,81% 87,77% 89,66% 49,24% 34,16% -6,98% 56,72% 55,45%
Kassalikviditet 5,88% 82,35% 52,94% 29,41% -% 96,99% 0,75% 1,09% 1,75% 6,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...