Visa allt om MiToo Sport AB
Visa allt om MiToo Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 395 13 353 12 880 10 222 10 040 5 684 4 160 554 253 115
Övrig omsättning 261 230 - - 47 305 383 149 - -
Rörelseresultat (EBIT) -316 -5 695 -4 804 -3 750 -2 513 -1 672 -1 346 -912 -203 -14
Resultat efter finansnetto -472 -5 809 -4 958 -3 905 -3 000 -1 955 -1 531 -942 -206 -14
Årets resultat -472 -5 809 -4 958 -3 905 -3 000 -1 955 -1 531 -942 -206 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 49 54 19 28 36 0 6 12
Omsättningstillgångar 7 648 4 025 4 382 4 296 3 293 3 931 2 664 764 144 81
Tillgångar 7 648 4 049 4 432 4 351 3 312 3 959 2 700 764 150 93
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 110 2 581 -657 -5 156 -2 156 -902 130 -128 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 140 3 412 1 170 4 397 6 857 2 546 909 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 527 682 612 1 611 3 569 2 692 634 279 16
Skulder och eget kapital 7 648 4 049 4 432 4 351 3 312 3 959 2 700 764 150 93
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 960 778 1 016 480 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 754 2 048 1 733 0 78 0 140 180 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 657 712 559 316 274 319 195 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 656 13 583 12 880 10 222 10 087 5 989 4 543 703 253 115
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 4 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 399 2 226 2 147 2 044 2 510 2 842 2 080 277 253 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 386 492 473 328 623 726 459 314 -
Rörelseresultat, EBITDA -316 -5 690 -4 799 -3 745 -2 505 -1 664 -1 338 -906 -197 -8
Nettoomsättningförändring 52,74% 3,67% 26,00% 1,81% 76,64% 36,63% 650,90% 118,97% 120,00% -%
Du Pont-modellen -4,13% -140,63% -108,01% -85,45% -75,79% -41,10% -49,78% -119,37% -134,67% -12,90%
Vinstmarginal -1,55% -42,64% -37,17% -36,37% -25,00% -28,62% -32,31% -164,62% -79,84% -10,43%
Bruttovinstmarginal 30,90% 1,00% 16,01% 22,13% 10,10% 35,31% 37,36% 62,82% 86,56% 34,78%
Rörelsekapital/omsättning 35,55% 26,20% 28,73% 36,04% 16,75% 6,37% -0,67% 23,47% -53,36% 56,52%
Soliditet 1,44% 2,72% 58,24% -15,10% -155,68% -54,46% -33,41% 17,02% -85,33% 82,80%
Kassalikviditet 922,86% 134,72% 173,17% 118,14% 16,26% 14,12% 43,76% 103,00% 51,61% 443,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...