Visa allt om Merwinwood AB
Visa allt om Merwinwood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -2 -5 18 -6 -5 -7 -8 -8
Resultat efter finansnetto -2 -1 -2 -5 20 -2 -1 -3 -4 -5
Årets resultat -2 -1 -2 -5 20 -2 -1 -3 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 132 131 128 126 125
Omsättningstillgångar 154 156 157 159 164 12 15 19 24 30
Tillgångar 154 156 157 159 164 144 146 147 151 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 152 153 155 161 141 143 144 147 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
Skulder och eget kapital 154 156 157 159 164 144 146 147 151 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 22 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -2 -5 18 -3 -4 -5 -5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 11,59% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 86,36% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 727,27% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,40% 97,44% 97,45% 97,48% 98,17% 97,92% 97,95% 97,96% 97,35% 97,42%
Kassalikviditet 3 850,00% 3 900,00% 3 925,00% 3 975,00% 4 100,00% 400,00% 500,00% 633,33% 600,00% 750,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...